W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Rekrutacja na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt

UWAGA!

studenci III roku kierunków

„zootechnika” i „zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii”

 

W poniedziałek (10.12.2018 r.) rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji zadania 3 „Certyfikowane szkolenia, warsztaty specjalistyczne, zajęcia prowadzone wspólnie z pracodawcami, wizyty studyjne u pracodawców” zaplanowanego w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wsparcie w tej edycji zostanie udzielone studentom III roku kierunków „zootechnika” oraz „zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii”.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu oraz dokumenty rekrutacyjne zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu pod adresem https://zpr.uwm.edu.pl w zakładkach „strefa studenta”/ „Wydział Bioinżynierii Zwierząt”.

 

Koordynator wydziałowy projektu

dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM

Prodziekan ds. kształcenia WBZ