Rekrutacja WKŚiR - pracownicy

UWAGA !

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji zadania 12 „Podniesienie kompetencji dydaktycnych nauczycieli akademickich” w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Nabór dotyczy szkolenia z zakresu grafiki komputerowej (programy CorelDRAW, Photoshop), które realizowane będzie w wymiarze 1 grupa x 10 osób x 20 godz.
Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (do pobrania na stronie internetowej projektu: https://zpr.uwm.edu.pl w zakładce „strefa pracownika naukowo-dydaktycznego”/Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa/dokumenty/dokumenty rekrutacyjne) należy składać w pok. 6, Plac Łódzki 1 w następujących terminach:
wtorek (18 grudnia 2018) – w godz. 12.30-14.00
środa (19 grudnia 2018) w godz. 11.00-13.00

Planowany termin szkolenia I-III 2019 r.

UWAGA! Liczy się kolejność zgłoszeń

Koordynator wydziałowy projektu
Dr hab. Ewa Drgańska