W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Rekrutacja WKŚiR - pracownicy

Nowoczesne Metody Nauczania

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji zadania 12 "Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich" w ramach projektu "Program rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Nabór dotyczy szkolenia z zakresu nowoczesnych metod nauczania, które realizowane będzie w wymiarze 1 grupa x 5 osób x 20 godz.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (do pobrania na stronie internetowej projektu: https://zpr.uwm.edu.pl w zakładce "strefa pracownika naukowo-dydaktycznego"/Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa/ Dokumenty/Dokumenty rekrutacyjne) należy składać w pok. 40, Plac Łódzki 2 (sekretariat Katedry Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska) w terminie 24.05.2019 r. w godz. 10.00 - 14.00

Szkolenie/warsztaty dla nauczycieli akademickich będą dotyczyć metod i narzędzi pracy wykorzystywanych w procesie dydaktycznym w zakresie:
• metod pracy z grupą, technik prowadzenia zajęć w grupie, sposobów ich urozmaicenia i zmotywowania uczestników do zaangażowania i aktywności,
• praktycznego wykorzystywania kreatywności i zastosowania technik jej wspierania,
• rozwijania pracy w grupie, komunikacji, negocjacji, autoprezentacji,
• sposobów treningu i oceny umiejętności społecznych takich jak: komunikacja, współpraca i przyjmowanie ról w grupie, strategie potrzebne do analizy i rozwiązania problemu,
• stosowania elementów pedagogiki przeżyć,
• konstruowania scenariuszy zajęć z wykorzystaniem elementów grywalizacji,
• przekazywania i sprawdzania wiedzy metodą WebQuest,
• tworzenia własnych, innowacyjnych pomocy dydaktycznych
• stosowania prostych narzędzi cyfrowych do urozmaicania zajęć
• stosowania dysków w chmurze i dokumentów współdzielonych,
• stosowania aplikacji ułatwiających naukę i pracę,
• prowadzenia zajęć online w czasie rzeczywistym (webinaria).