Rekrutacja WKŚiR- studenci

UWAGA !

Studenci III roku kierunków:
Architektura krajobrazu, Leśnictwo, Ochrona środowiska, Rolnictwo.

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji zadania 4 "Certyfikowane kursy, warsztaty specjalistyczne, warsztaty terenowe i wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne" w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" wspófinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Nabór dotyczy szkolenia z zakresu grafiki komputerowej (programy CorelDRAW, Photoshop), które realizowane będzie w wymiarze 2 grupy x 10 osób x 25 godz.
Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (do pobrania na stronie internetowej projektu: https://zpr.uwm.edu.pl w zakładce/strefa studenta/Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa/dokumenty/dokumenty rekrutacyjne) należy składać w pok. 6, Plac Łódzki 1 w następujących terminach:
wtorek (18 grudnia 2018) w godz. 12.30-14.00
środa (19 grudnia 2018) w godz. 11.00-13.00

Planowany termin szkolenia I-III 2019 r.

UWAGA! Liczy się kolejność zgłoszeń

Koordynator wydziałowy projektu
Dr hab. Ewa Dragańska