Rekrutacja WKŚiR - studenci

WARSZTATY JĘZYKOWE

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji zadania 4 "Certyfikowane kursy, warsztaty specjalistyczne, warsztaty terenowe i wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne" w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" wspófinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Nabór dotyczy warsztatów językowych  (język angielski), które realizowane będą w wymiarze 30 godz.
Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (do pobrania na stronie internetowej projektu: https://zpr.uwm.edu.pl w zakładce/strefa studenta/Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa/dokumenty/dokumenty rekrutacyjne) należy składać w pok. 6, Plac Łódzki 1 w piątek (08.03.2019 r.), w godz. 10.00-14.00