Rekrutacja WKŚiR - studenci

SZKOLENIA Z ANALITYKI CHEMICZNEJ

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji zadania 4 "Certyfikowane kursy, warsztaty specjalistyczne, warsztaty terenowe i wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne" w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" wspófinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Nabór dotyczy sześciu szkoleń z zakresu analityki chemicznej, które realizowane będą w grupach 4 osobowych w wymiarze 15 godz./grupę.
Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (do pobrania na stronie internetowej projektu: https://zpr.uwm.edu.pl w zakładce/strefa studenta/Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa/dokumenty/dokumenty rekrutacyjne) należy składać w pok. 6, Plac Łódzki 1 w środę (13.03.2019 r.) oraz piątek (15.03.2019 r.), w godz. 10.00-14.00.