Od października 2020 r. w ramach realizacji projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się szkolenia w trybie on-line

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Rekrutacja WKŚiR - studenci

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Ogłaszamy rekrutację kandydatów do realizacji zadania 4 "Certyfikowane kursy, warsztaty specjalistyczne, warsztaty terenowe i wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne" w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Nabór dotyczy szkolenia "Systemy informacji przestrzennej", które realizowane będzie w wymiatrze 1 gr. x 10 osób x 20 godz. (listopad, grudzień).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (do pobrania na stronie internetowej projektu: https://zpr.uwm.edu.pl w zakładce/strefa studenta/Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa/dokumenty/dokumenty rekrutacyjne) należy składać w pok. 40, Pl. Łódzki 2, w godz. 10.00-14.00 w terminie 6-8.11.2019 r.

Teamtyka szkolenia dotyczyć będzie m.in. zagadnień:

  1. Środowisko oprogramowania QGIS – wyświetlanie warstw danych rastrowych i wektorowych.
  2. Style wyświetlania i etykietowanie warstw danych wektorowych.
  3. Analiza tabel atrybutowych na warstwach danych wektorowych (2 h).
  4. Przetwarzanie warstw danych wektorowych (procesy: zapisywanie podzbioru danych, agregowanie, buforowanie, przytnij, złącz warstwy).
  5. Tworzenie map w QGIS: obszar roboczy mapy, tytuł, legenda, skala, informacje dodatkowe.
  6. Zajęcia terenowe z wykorzystaniem odbiorników GPS/GNSS MobilMapper 100 i oprogramowania pomiarowego topoXoplore.
  7. Prezentacja wyników uzyskanych podczas prac terenowych.