Rekrutacja WNoŻ - pracownicy

Rekrutacja WNoŻ - pracownicy

UWAGA !

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadania 15. „Podniesienie kompetencji  dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŻ” w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”  (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Nabór dotyczy kursów języka angielskiego na poziomie B2 (2 grupy 10-osobowe) i C1 (1 grupa 10-osobowa), które realizowane będą w wymiarze 210 godzin dydaktycznych dla każdej grupy (7 semestrów x 30 godzin dydaktycznych x 3 grupy).

Termin realizacji kursów językowych: styczeń 2019 – czerwiec 2022.

Regulamin rekrutacji oraz dokumentacja związana z udziałem w Zadaniu 15. znajdują się na stronie internetowej projektu: https://zpr.uwm.edu.pl, w zakładce Strefa pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Nauki o Żywności.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w pok. 134A, Plac Cieszyński 1 (P. Agata Wasilewska) w terminie do 13 lutego 2019.

 

Koordynator wydziałowy projektu
dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska