Od października 2020 r. w ramach projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się realizację szkoleń

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Rekrutacja WRiL - pracownicy

Kurs QGIS

Rozpoczynamy rekrutację na 3-dniowe szkolenie on-line z QGIS część II dla zaawansowanych. Przewidywany termin szkolenia czerwiec-lipiec 2021 r. (do uzgodnienia), grupa 5 osobowa. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (do pobrania na stronie internetowej projektu: https://zpr.uwm.edu.pl w zakładce "strefa pracownika naukowo-dydaktycznego"/Wydział Rolnictwa i Leśnictwa/ Dokumenty/Dokumenty rekrutacyjne) należy składać w pok. 40, Plac Łódzki 2 (sekretariat Katedry Gospodarki Wodnej i Klimatologii) w terminie 7-15.06.2021 w godz. 10.00 - 14.00