Od października 2020 r. w ramach projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się realizację szkoleń

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Rekrutacja WRiL - pracownicy

Kurs Statistica

Rozpoczynamy rekrutację na 6-dniowe szkolenie on-line ze statystyki. Przewidywany termin szkolenia czerwiec-lipiec 2021 r., grupa 12 osobowa. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (do pobrania na stronie internetowej projektu: https://zpr.uwm.edu.pl w zakładce "strefa pracownika naukowo-dydaktycznego"/Wydział Rolnictwa i Leśnictwa/ Dokumenty/Dokumenty rekrutacyjne) należy składać w pok. 40, Plac Łódzki 2 (sekretariat Katedry Gospodarki Wodnej i Klimatologii) w terminie 7-15.06.2021 w godz. 10.00 - 14.00

Progam szkolenia:

  1. Wybrane operacje przygotowania danych do analizy.
  2. Elementy statystyki opisowej.
  3. Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego.
  4. Wybrane metody analizy współzależności pomiędzy zmiennymi.
  5. Wprowadzenie do technik analizy podobieństwa.
  6. Metoda analizy składowych głównych.
  7. Metoda analizy funkcji dyskryminacyjnej.