Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Rekrutacja WRiL - studenci

WARSZTATY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Rozpoczynamy nabór kandydatów na warsztaty z języka angielskiego, które realizowane będą w wymiarze 30 godz.
Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (do pobrania na stronie internetowej projektu: https://zpr.uwm.edu.pl/group/wydzial-ksztaltowania-srodowiska-i-rolnictwa-0/szkolenia-warsztaty-wizyty-studyjne/dokumenty) należy składać w pok. 40, Plac Łódzki 2 (Katedra Gospodarki Wodnej i Klimatologii) w dniach 8-15.11.2021 r., w godz. 9.00-14.00