Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Seminarium dotyczące realizacji badań i założonych „kamieni milowych” w roku 2020/2021

W dniu 30.09.2021 roku (od godziny 9.00) odbędzie się Seminarium, na którym Doktoranci interdyscyplinarnych studiów doktoranckich przedstawią stan realizacji badań i założonych "kamieni milowych" w roku akademickim 2020/2021. Doktoranci proszeni są o przygotowanie, krótkich merytorycznych prezentacji osiągnięcia założonych zadań.

W imieniu Komisji ds. oceny realizacji badań i założonych "kamieni milowych" w roku akademickim 2020/2021 w składzie: prof. dr hab. Iwona Bogacka,
prof. dr hab. Lesław Lahuta, dr hab. Jacek J. Nowakowski, prof. UWM., zapraszam na posiedzenie wszystkich uczestników interdyscyplinarnych studiów doktoranckich i promotorów prac doktorskich.

Kierownik Studiów Doktoranckich

Jacek J. Nowakowski