Od października 2020 r. w ramach realizacji projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się szkolenia w trybie on-line

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Seminarium interdyscyplinarne

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz. U. 2020 poz.522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. oraz odwołaniem przyjazdu prof. A Grażuł-Bilskiej (USA), seminarium interdyscyplinarne zostanie poprowadzone w b. semestrze przez koordynatora przedmiotu - prof. B. Szafrańską w trybie nauczania na odległość.