Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Summer school PhD studies in biology and biotechnology

Monday 21.06.2021

8.00   –  departure from Olsztyn (at the Biology Center, Oczapowskiego 1A)

11.30 – arrival at the Mamucia Dolina Agritourism - Marek Dąbrowski in Szostaki (Podlaskie Voivodeship)

11.30 -12.00– accommodation

 

13.00 - 14.00 – Lunch 

 

15.00 - 16.30 – Contemporary problems in nature protection – workshop (2 hour) – prof. Vítězslav Plášek (Univ. Ostrava)

16.45 - 18.15 -  Biostatistics – advanced methods (2 hour) – prof. Pavel Drozd (Univ. Ostrava)

19.00 – Supper

(group integration meeting)

 

 

Tuesday 22.06.2021

7.15-  Breakfast

8.15 – 10.00 – Contemporary problems in nature protection – workshop (2 hour) – prof. Vítězslav Plášek (Univ. Ostrava)

10.15 - 12.30 - Biostatistics – advanced methods (3 hour) – prof. Pavel Drozd (Univ. Ostrava)

 

13.00 - 15.00 – Lunch

 

15.30 - 17.00 - Biostatistics – advanced methods (2 hour) – prof. Pavel Drozd (Univ. Ostrava)

17.15 - 18.45 – Contemporary problems in nature protection – workshop (2 hour) – prof. Vítězslav Plášek (Univ. Ostrava)

 

19.00 – Supper 

 

 

 

Wednesday 23.06.2021

7.30 -  Breakfast

8.30 - 12.30 – Contemporary problems in nature protection – (visit the Biebrza National Park)

 

13.00 - 14.00 – Lunch

 

15.00 - 16.30 – Contemporary problems in nature protection – workshop (2 hour) – prof. Vítězslav Plášek (Univ. Ostrava)

17.00 - 18.30 - Biostatistics – advanced methods (2 hour) – prof. Pavel Drozd (Univ. Ostrava)

 

19.00 – Supper

 

 

Thursday 24.06.2021

7.15 -  Breakfast

8.15 – 10.30 – Contemporary problems in nature protection – workshop (3 hour) – prof. Vítězslav Plášek (Univ. Ostrava)

11.00 - 12.30 - Biostatistics – advanced methods (2 hour) – prof. Pavel Drozd (Univ. Ostrava)

 

13.00 - 15.00 – Lunch

 

15.30 - 17.00 - Biostatistics – advanced methods (2 hour) – prof. Pavel Drozd (Univ. Ostrava)

17.15 - 18.45 – Contemporary problems in nature protection – workshop (2 hour) – prof. Vítězslav Plášek (Univ. Ostrava)

 

19.00 – Supper 

 

 

 

Friday 25.06.2021

7.30 -  Breakfast

8.30 – 10.00 – Contemporary problems in nature protection – workshop (2 hour) – prof. Vítězslav Plášek (Univ. Ostrava)

15.00 - 11.45 -  Biostatistics – advanced methods (2 hour) – prof. Pavel Drozd (Univ. Ostrava)

 

13.00 - 14.00 – Lunch

 

15.00 - 16.00 –  summary seminar

 

16.00 - 17.00 – check-out (dinner) 

 

18.00 – departure towards Olsztyn

 

 

DIRECTIONS

 

Mamucia Dolina

Szostaki 13, 18-420 Szostaki

86 217 86 86

www.mamuciadolina.pl