Od października 2020 r. w ramach realizacji projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się szkolenia w trybie on-line

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Szkoła letnia

W związku z ogłoszonym na teranie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522), aby ograniczyć rozprzestrzenianie sie wirusa COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.  oraz faktem, że zajęcia podczas szkoły letniej były planowane do poprowadzenia przez profesorów z Uniwersytetu w Ostrawie, podjęta została decyzja o przesunięciu realizacji szkoły letniej na rok akademicki 2020/2021.