Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


WINIKI NABORU-Szkolenia dla Studentów sem. X i VIII kierunku weterynaria

Wyniki rekrutacji na Szkolenia W ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ zadanie 5:  „Warsztaty dla studentów/ek WMW"

REGULAMIN SZKOLEŃ 

Osoby, które zakwalifikowały się na Szkolenie i znają już jego termin są zobligowane do wypełnienia i odesłania następujących dokumentów:

1)        Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3)

2)        Kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 4)

3)        Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik nr 5)

4)        Umowa uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 6).

najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem Szkolenia (grooming). W przypadku szkolenia z chromatografii proszę o przyjście przed warsztatami (godzina 8:00, sala 24) w celu uzupełnienia całej dokumentacji.

Uzupełnione dokumenty należy dostarczyć do dr Joanny Pajdak-Czaus, pokój 26B lub pokój 06, Katedra Epizootiologii, WMW, UWM w Olsztynie.