W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522) aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie kontynuuje zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, wszelkich wyjazdów służbowych pracowników, studentów i doktorantów.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

Stan ten obowiązuje do odwołania


 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Zarządzeniem Rektora, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne, wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku.

Zarządzenie Rektora

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Termin składania wniosków - 07.10.2019

 

Miejsce składania wniosków - Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Michała Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn

Na rok akademicki 2019/2020 Doktorant składa wniosek w formie podpisanego wydruku wraz z wydrukowanym załącznikiem Nr 1
i załącznikiem Nr 2. Dokumentacja osiagnięć przedkładanych we wniosku powinna być dołączona w postaci zapisu na płycie CDR.

Wniosek o przesłanie stypendium naukowego

Załącznik 1. Sprawozdanie z realizacji zadań badawczych, uwzględniający osiągnięcie "kamieni milowych"

Załącznik 2. Lista osiągnięć naukowych