Od października 2020 r. w ramach realizacji projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się szkolenia w trybie stacjonarnym i on-line

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku.


Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.

 Zarządzenie Rektora nr 45/2020

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie poniesionych kosztów za odwołane wsparcia z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Wnioski o stypendia naukowe na rok akademicki 2020/2021

Termin składania wniosków - 05.10.2020.

 

Miejsce składania wniosków - Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Michała Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn.

 

Na rok akademicki 2020/2021 Doktorant składa wniosek w formie podpisanego wydruku wraz z załącznikiem nr 1. Sprawozdanie z realizacji pracy doktorskiej za rok 2019/2020 oraz załącznikiem nr 2. Lista osiągnięć naukowych.

 

Dokumentacja osiągnięć przedkładanych we wniosku powinna być dołączona w postaci zapisu na płycie CDR.

 

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego.

Załącznik 1. Sprawozdanie z realizacji pracy doktorskiej.

Załącznik 2. Lista osiągnięć naukowych.