Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Baza Konkurencyjności

14.02.2020 r. - 8/Z310/17/2020/CIITT

Przeprowadzenie szkoleń wraz z egzaminami z zakresu zarządzania zasobami informatycznymi dla kierowników i pracowników działów związanych z informatyzacją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17

 14.11.2019 r. - 7/Z310/17/2019/CIITT

Przeprowadzenie zajęć praktycznych z zakresu „Przetwórstwo mięsa i produkcja wędlin tradycyjnych” dla studentów/-ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 22.05.2019 r. - 6/Z310/17/2019/CIITT
Przeprowadzenie usług doradczych i warsztatów eksperckich w zakresie opracowania nowego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej: UWM w Olsztynie), projektu Regulaminu Studiów Podyplomowych UWM w Olsztynie, projektu Regulaminu Świadczeń dla Studentów UWM w Olsztynie, w związku z Ustawą 2.0, w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017 r.

06.03.2019 r. - 5/Z310/17/2019/CIITT

Opracowanie i przeprowadzenie usługi bilansu kompetencji dla studentów/ek Wydziałów: Medycyny Weterynaryjnej, Bioinżynierii Zwierząt oraz Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwerstytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" nr POWR.03.05.00-00-Z310/17

 24.01.2019 r. - 4/Z310/17/2019/CIITT

Przeprowadzenie usług doradczych i warsztatów w zakresie opracowania nowego Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej: UWM w Olsztynie), projektu Regulaminu Pracy UWM w Olsztynie, projektu Regulaminu Wynagradzania UWM w Olsztynie oraz projektu Schematu struktury organizacyjnej UWM w Olsztynie – uczelnia z wyłączeniem administracji i administracja, w związku z Ustawą 2.0, w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017r

 10.12.2018 r. - 3/Z310/17/2018/CIITT

Przeprowadzenie usługi bilansu kompetencji dla studentów/ek Wydziałów: Medycyny Weterynaryjnej, Bioinżynierii Zwierząt, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwerstytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" nr POWR.03.05.00-00-Z310/17

 06.12.2018 r. - 2/Z310/17/2018/CIITT

Opracowanie i przeprowadzenie usługi bilansu kompetencji dla studentów/ek Wydziału Biologii i Biotechnologii celem identyfikacji posiadanych umiejętności; usługa realizowana w ramach projektu "Program Rozwojowy Uniwerstytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00z dn. 11.12.2017r.

27.11.2018 r. - 1/Z310/17/2018/CIITT

Przeprowadzenie usługi bilansu kompetencji dla studentów/-ek Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej