Przetargi

10.07.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 324/2019/PN/DZP

Dostawa zestawu edukacyjnego do prezentowania techniki obrazowania metodą Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na postawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00 z dnia 11.12.2017 r.


28.06.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 285/2019/US/DZP

Przeprowadzenie grupowych kursów języka angielskiego oraz warsztatów języka angielskiego we współpracy międzynarodowej dla pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17.


28.06.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 300/2019/US/DZP

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy dla kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – moduł Zarządzanie zasobami ludzkimi, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17


27.06.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 297/2019/US/DZP

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji zarządczych dla kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – moduł Zarządzanie projektami oraz z zakresu Rozwoju kompetencji dydaktycznych dla pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17.


06.06.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 256/2019/US/DZP

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych z wykorzystaniem programu STATISTICA dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17”


22.05.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 242/2019/US/DZP