Przetargi

05.12.2018 r. Informacje o postepowaniu nr 458/2018/PN/DZP

Przeprowadzenie kursów z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku angielskim dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w latach 2018-2022 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17


 03.12.2018 r. Informacje o postepowaniu nr 464/2018/PN/DZP

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu MS Office dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17.


03.12.2018 r. Informacje o postepowaniu nr 465/2018/PN/DZP

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Zarządzanie uczelnią – finanse: 1. Finanse szkoły wyższej ze szczególnym uwzględnieniem nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni podwyższające kompetencje zawodowe pracowników Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, realizowane w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017r.

23.11.2018 r. Informacje o postepowaniu nr 438/2018/PN/DZP

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Zarządzanie uczelnią, zmiany w systemie prawnym - 1. USTAWA 2.0, 2. FINANSOWANIE NAUKI podwyższające kompetencje zawodowe pracowników Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, realizowane w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017r.


21.11.2018 r. Informacje o postepowaniu nr 437/2018/US/DZP

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Zarządzanie uczelnią – finanse: 1. Finanse szkoły wyższej ze szczególnym uwzględnieniem nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni podwyższające kompetencje zawodowe pracowników Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, realizowane w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017r.


20.11.2018 r. Informacje o postepowaniu nr 439/2018/US/DZP

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” realizowanych w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017 r.


20.11.2018 r. Informacje o postepowaniu nr 443/2018/US/DZP

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu MS Office dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17.


06.11.2018 r. Informacje o postepowaniu nr 416/2018/US/DZP

Sprzedaż wraz z dostawą nowej aparatury dydaktycznej oraz oprogramowania do laboratoriów dydaktycznych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


 08.09.2018 r. Informacje o postepowaniu nr 323/2018/US/DZP

Sprzedaż wraz z dostawą nowej aparatury dydaktycznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do laboratoriów dydaktycznych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.