Przetargi

19.03.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 124/2019/PN/DZP

Przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia „Kandydat na rzeczoznawcę ds. klasyfikacji tusz wieprzowych” dla studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2019-2020 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17”.


 12.03.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 111/2019/PN/DZP

Zakup oprogramowania pomiarowego do odbiorników GPS/GNSS na warsztaty z systemów informacji przestrzennej dla studentów/ek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa realizowanych w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


 11.03.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 84/2019/PN/DZP

Przeprowadzenie 14 specjalistycznych szkoleń i warsztatów z zakresu metodyki i dydaktyki dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w latach 2019-2021 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17


 07.03.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 98/2019/PN/DZP

Przeprowadzenie kursu „Korekcja racic bydła” dla studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w latach 2019-2020 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17


 05.03.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 89/2019/PN/DZP

Przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia „Kandydat na rzeczoznawcę ds. klasyfikacji tusz wieprzowych” dla studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2019-2020 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17


 05.03.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 88/2019/PN/DZP

Przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia „Kurs instruktora hipoterapii” dla studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2019-2020 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17


 05.03.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 87/2019/PN/DZP

Przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia „Kurs instruktora dogoterapii” dla studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2019-2020 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17


 25.02.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 55/2019/PN/DZP

Przeprowadzenie kursu „Korekcja racic bydła” dla studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w latach 2019-2020 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17


 20.02.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 61/2019/PN/DZP

Zakup licencji do przeprowadzania warsztatów z oprogramowania do projektowania bryłowego - system do wizualizacji przebiegu procesów technologicznych, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


 21.01.2019 r. Informacje o postepowaniu nr 25/2019/PN/DZP

Przeprowadzenie warsztatów z języka angielskiego dla studentów oraz kursów i konsultacji indywidualnych z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku angielskim dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w latach 2019-2022 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17


17.01.2019 r. Informacje o postepowaniu nr 23/2019/PN/DZP

Zakup licencji do przeprowadzania warsztatów z oprogramowania do projektowania bryłowego: system komputerowego wspomagania projektowania oraz system do wizualizacji przebiegu procesów technologicznych, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


 09.01.2019 r. Informacje o postepowaniu nr 4/2019/PN/DZP

Dostawa zestawów komputerowych, drukarki, switcha sieciowego, kontrolera 3d i rzutnika multimedialnego wraz z instalacją dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pn.: „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 z dnia 11.12.2017


 05.12.2018 r. Informacje o postepowaniu nr 458/2018/PN/DZP

Przeprowadzenie kursów z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku angielskim dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w latach 2018-2022 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17


 03.12.2018 r. Informacje o postepowaniu nr 464/2018/PN/DZP

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu MS Office dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17.


03.12.2018 r. Informacje o postepowaniu nr 465/2018/PN/DZP

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Zarządzanie uczelnią – finanse: 1. Finanse szkoły wyższej ze szczególnym uwzględnieniem nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni podwyższające kompetencje zawodowe pracowników Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, realizowane w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017r.

23.11.2018 r. Informacje o postepowaniu nr 438/2018/PN/DZP

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Zarządzanie uczelnią, zmiany w systemie prawnym - 1. USTAWA 2.0, 2. FINANSOWANIE NAUKI podwyższające kompetencje zawodowe pracowników Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, realizowane w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017r.


21.11.2018 r. Informacje o postepowaniu nr 437/2018/US/DZP

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Zarządzanie uczelnią – finanse: 1. Finanse szkoły wyższej ze szczególnym uwzględnieniem nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni podwyższające kompetencje zawodowe pracowników Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, realizowane w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017r.


20.11.2018 r. Informacje o postepowaniu nr 439/2018/US/DZP

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” realizowanych w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017 r.


20.11.2018 r. Informacje o postepowaniu nr 443/2018/US/DZP

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu MS Office dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17.


06.11.2018 r. Informacje o postepowaniu nr 416/2018/US/DZP

Sprzedaż wraz z dostawą nowej aparatury dydaktycznej oraz oprogramowania do laboratoriów dydaktycznych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


 08.09.2018 r. Informacje o postepowaniu nr 323/2018/US/DZP

Sprzedaż wraz z dostawą nowej aparatury dydaktycznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do laboratoriów dydaktycznych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.