Przetargi

10.05.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 166/2019/US/DZP

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy dla kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – moduł Zarządzanie zasobami ludzkimi, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17


06.05.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 209/2019/US/DZP

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych (ArcGIS, PYTHON, MATLAB, STATISTICA, Program R) dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17


 16.04.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 196/2019/PN/DZP

Zakup licencji do oprogramowania przeznaczonego do budowy systemu Platforma IPR w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017 r.


16.04.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 170/2019/US/DZP

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji zarządczych dla kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – moduł Zarządzanie projektami oraz z zakresu Rozwoju kompetencji dydaktycznych dla pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17


15.04.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 167/2019/US/DZP

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji zarządczych dla kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – moduł zarządzanie uczelnią, zmiany w systemie prawnym, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17


26.03.2019 r. Informacje o postępowaniu nr 112/2019/US/DZP

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji miękkich: Praca w zespole, Komunikacja interpersonalna, Zarządzanie czasem, Obsługa klienta dla pracowników administracji (kadra kierownicza i wykonawcza) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17.