Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Wydział Nauk Społecznych

 


 

 

UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH!

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne warsztaty:

JAK WSPIERAĆ DZIECI W REGULACJI EMOCJI? ODDECH I CIAŁO

W warsztatach mogą brać udział studenci II i III roku studiów I stopnia (licencjackich) i studenci studiów II stopnia (magisterskich)

kierunków Pedagogika oraz Pedagogika Wczesnej Edukacji.

 

O czym będą warsztaty?

Praca z ciałem i oddechem jest jednym z narzędzi wspierających regulację emocji. Podwyższony poziom stresu i napięcia charakteryzuje się na poziomie psychofizjologicznym zmianami w autonomicznej regulacji pracy serca – zmienność rytmu serca (HRV) oraz zwiększonym ciśnieniem tętniczym (BP).

Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy na temat ciała i oddechu oraz przybliżenie technik pracy w tych obszarach. Szkolenie będzie w formie warsztatu. Uczestnicy zostaną zaproszeni do aktywnego udziału w proponowanych ćwiczeniach, aby mogli poczuć ich działanie na własnym ciele, dowiedzą się jak emocje wpływają na nasze ciało i oddech, nauczą się  prawidłowego oddechu przeponowego i poznają techniki oddechowe regulujące emocje, które pozwolą skuteczniej wspierać dzieci w przeżywanych emocjach i radzeniu sobie ze stresem.

Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji przyszłych nauczycieli w zakresie regulacji emocji u dzieci, a także wyposażenie ich w narzędzia terapeutyczne do pracy z dziećmi przeżywającymi trudności emocjonalne.

 

Terminy:

Grupa I – 15 osób

Blok 1: 11.04.2022 w godzinach 14:30-17:30

Blok 2: 12.04.2022 w godzinach  14:30-17:30

 

Grupa II – 15 osób

Blok 1: 23.04.2022 w godzinach 11:00-14:00

Blok 2: 24.04.2022 w godzinach 11:00-14:00

W przypadku większej liczby zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem w warsztatach niż planowana liczba miejsc szkoleniowych, postaramy się zorganizować zajęcia dla kolejnych grup w dodatkowych terminach.

 

Miejsce:

Wydział Nauk Społecznych, UWM w Olsztynie

Warsztaty ze względu na charakter praktyczny odbędą się stacjonarnie. Ważne, aby uczestnicy zadbali o wygodne, niekrępujące ruchów ubranie.

 

Prowadzące:

mgr Emilia Korsak – absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych im. im.  Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, nauczycielka jogi (RYT 200), specjalizująca się w metodach pracy z ciałem i oddechem, doktorantka w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, WNS UWM.

dr Magdalena Marzec – absolwentka filozofii i psychologii. Psychoterapeutka pracująca w nurcie poznawczo - behawioralnym. Specjalizuje się w pracy z zaburzeniami nastroju. Pracownik Katedry Psychologii Klinicznej, Edukacji i Rozwoju, WNS UWM

Rekrutacja:

Wypełnione dwa dokumenty rekrutacyjne (w oryginale):

  1. Formularz zgłoszeniowy
  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

należy składać u Pani Magdaleny Walczak w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, pokój 302, ul. Prawocheńskiego 12  w dniach od 28 marca do 6 kwietnia 2022 r. w godz. 8:00 - 15:00. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga: osoby składające dokumenty rekrutacyjne w Dziekanacie będą obowiązane wskazać preferowaną grupę udziału w warsztatach.

Wyniki rekrutacji na warsztaty zostaną opublikowane na stronie internetowej wydziału oraz na stronie internetowej projektu https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-nauk-spolecznych/rekrutacja w dniu 07.04.2022 r.

Osoby przyjęte na warsztaty będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie:

  1. Deklaracja udziału
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  4. Umowa uczestnictwa w projekcie

Komplet 4 uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do u Pani Magdaleny Walczak do Katedry Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, pokój 302, ul. Prawocheńskiego 12 w dniach 07‑ 08 kwietnia 2022 r. w godz. 8:00 - 15:00.

Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych 4 dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce do udziału w warsztatach zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego