Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Wydział Geoinżynierii

publikacja ogłoszenia: 01.03.2023 r.

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne szkolenie:

Laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości

w ilości 40 godzin

Szkolenie realizowane będzie w Olsztynie w siedzibie Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 15.

 

Terminy spotkań:

 • 10.03.2023 Piątek godz. 9.00 – 13.00
 • 13.03.2023 Poniedziałek 15.00 – 19.00
 • 15.03.2023 Środa 15.00-19.00
 • 17.03.2023 Piątek godz. 9.00 – 13.00
 • 20.03.2023 Poniedziałek 15.00 – 19.00
 • 24.03.2023 Piątek godz. 9.00 – 13.00
 • 27.03.2023 Poniedziałek 15.00 – 19.00
 • 29.03.2023 Środa 15.00 – 19.00

 W szkoleniu mogą brać udział studenci ostatniego semestru studiów I i II stopnia, którzy mają zaliczone semestry studiów poprzedzające semestr, w którym będą składać wniosek rekrutacyjny (dopuszcza się udział w Projekcie osób, które posiadają warunkowy wpis na wyższy semestr, jeżeli nie posiadają zaliczenia z co najwyżej jednego przedmiotu przewidzianego planem studiów).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne:

 Należy złożyć w sekretariacie Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej (pok. 122) 10-720 Olsztyn w godzinach 9.00- 13.00

 Termin dostarczania dokumentów do dnia 7. marca 2023 r. do godziny 13.00.

 O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku większej liczby zainteresowanych niż liczba miejsc (grupa 12 osób) stworzona zostanie lista rezerwowa.

 Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydziału Geoinżynierii w aktualnościach http://wg.uwm.edu.pl/ w dniu 8 marca 2023 r.

 Warunkiem otrzymania certyfikatu o ukończeniu Laboratorium jest frekwencja na poziomie min. 70%.

 Uwaga:

 Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 Zakres szkolenia: technologie wizualizacji oparte o: rzeczywistość wirtualną, rzeczywistość rozszerzoną, hologram 3D, wirtualny spacer, dane pozyskane z bezzałogowych statków powietrznych

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE


 publikacja ogłoszenia: 13.02.2023 r.

UWAGA STUDENCI !

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne szkolenie:

Laboratorium GIS

w ilości 32 godzin

Szkolenie realizowane będzie w Olsztynie w siedzibie Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 15, sala 217 (Laboratorium GIS) zgodny z harmonogramem szkolenia.

W szkoleniu mogą brać udział studenci ostatniego semestru studiów I i II stopnia UWM (obrona zaplanowana na czerwiec 2023 roku), którzy mają zaliczone semestry studiów poprzedzające semestr, w którym będą składać wniosek rekrutacyjny (dopuszcza się udział w Projekcie osób, które posiadają warunkowy wpis na wyższy semestr, jeżeli nie posiadają zaliczenia z co najwyżej jednego przedmiotu przewidzianego planem studiów).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne:

Należy złożyć osobiście kierownikowi Laboratorium GIS, ul. Prawocheńskiego 15 (bl. 22), pok. 215  lub e-mailem na adres: marek.ogryzek@uwm.edu.pl.  

Termin dostarczania dokumentów upływa dnia 3 marca 2023 r. do godziny 14.00.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku większej liczby zainteresowanych niż liczba miejsc (grupa 16 osób) stworzona zostanie lista rezerwowa.

Po zakwalifikowaniu na szkolenie (lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie projektu pod adresem https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-geoinzynierii należy dostarczyć pozostałe dokumenty w oryginale tj.:

Warunkiem otrzymania certyfikatu o ukończeniu Laboratorium jest frekwencja na poziomie min. 70%.

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Zakres szkolenia:

W ramach szkolenia uczestnicy: 

 • odbędą  8 godzin warsztatów w ramach zapoznania z podstawowymi funkcjami oprogramowania QGIS
 • przećwiczą wykonywanie analiz przestrzennych w QGIS w ramach 8 godzin warsztatów;
 • poznają metody pozyskiwania danych w terenie w ramach 8 godzin warsztatów za pomocą Mobilnego GIS
 • poznają metody udostępniania opracowanych danych w ramach 8 godzin warsztatów za pomocą Web GIS

Harmonogram szkolenia:

Moduł 1 - 14.04.2023 - Wprowadzenie do QGIS

Moduł 2 - 21.04.2023 - Mobilny GIS

Moduł 3 - 28.04.2023 - QGIS dla zaawansowanych 

Moduł 4 - 12.05.2023 - Web GIS

Czas trwania modułu  od 8.00 do 15.00

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE


  publikacja ogłoszenia: 06.12.2022 r.

UWAGA STUDENCI !

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne szkolenie:

Laboratorium GIS

w ilości 32 godzin

Szkolenie realizowane będzie w Olsztynie w siedzibie Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 15, sala 217 (Laboratorium GIS) zgodny z harmonogramem szkolenia.

W szkoleniu mogą brać udział studenci dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia (pierwszeństwo mają studenci I stopnia), którzy mają zaliczone semestry studiów poprzedzające semestr, w którym będą składać wniosek rekrutacyjny (dopuszcza się udział w Projekcie osób, które posiadają warunkowy wpis na wyższy semestr, jeżeli nie posiadają zaliczenia z co najwyżej jednego przedmiotu przewidzianego planem studiów).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne:

Należy złożyć osobiście w sekretariacie Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii, ul. Prawocheńskiego 15 (bl. 22), pok. 120 w godzinach 12.00- 14.00 (z wyłączeniem czwartku) lub koordynatorowi projektu dr inż. Markowi Ogryzkowi pok. 215 lub e-mailem na adres: marek.ogryzek@uwm.edu.pl.  

Termin dostarczania dokumentów upływa dnia 21 grudnia 2022 r. do godziny 14.00.

 O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku większej liczby zainteresowanych niż liczba miejsc (grupa 16 osób) stworzona zostanie lista rezerwowa.

 Po zakwalifikowaniu na szkolenie (lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie projektu pod adresem https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-geoinzynierii należy dostarczyć pozostałe dokumenty w oryginale tj.:

 Warunkiem otrzymania certyfikatu o ukończeniu Laboratorium jest frekwencja na poziomie min. 70%.

 Uwaga:

 Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 Zakres szkolenia:

 W ramach szkolenia uczestnicy: 

 • odbędą  8 godzin warsztatów w ramach zapoznania z podstawowymi funkcjami oprogramowania QGIS
 • przećwiczą wykonywanie analiz przestrzennych w QGIS w ramach 8 godzin warsztatów;
 • poznają metody pozyskiwania danych w terenie w ramach 8 godzin warsztatów za pomocą Mobilnego GIS
 • poznają metody udostępniania opracowanych danych w ramach 8 godzin warsztatów za pomocą Web GIS

 

 Harmonogram szkolenia:

 Moduł 1 - 20.012023 - Wprowadzenie do QGIS

 Moduł 2 - 27.01.2023 - QGIS dla zaawansowanych 

 Moduł 3 - 2.02.2023 - Mobilny GIS

 Moduł 4 - 7.02.2023 - Web GIS

 Czas trwania modułu  od 8.00 do 15.00

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE


publikacja ogłoszenia: 06.12.2022 r.

! UWAGA STUDENCI OSTATNICH SEMESTRÓW STUDIÓW UWM !

WYDZIAŁ GEOINZYNIERII ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE:

 

EKSPLORACJA I KREOWANIE ŚWIATA PODWODNEGO

- NOWOCZESNE NARZĘDZIA I METODY BADAWCZE

Na szkoleniu zapoznacie się z:

 • obsługą ogólnodostępnego i zaawansowanego sprzętu do nawigacji i pozycjonowania podwodnego oraz przetwarzania danych,
 • najnowocześniejszymi metodami i urządzeniami do kartowania zbiorników wodnych i ich strefy brzegowej,
 • pracą w środowisku oprogramowania: ArcGIS, Seacraft, BaseCamp, MapSource, Locus Map, QField.

 

Te interdyscyplinarne umiejętności są niezbędne w zarządzaniu przestrzenią podwodną, badaniach krajobrazów podwodnych, wszelkich badaniach z zakresu ochrony środowiska, turystyki i rekreacji i zagospodarowania przestrzennego ekosystemów wodnych, jak również ich najbliższego otoczenia (inwentaryzacje, oceny stanu środowiska, bezpieczeństwo środowiskowe, monitoring i zagospodarowanie).

Szkolenie trwa łącznie 18 godzin i będzie realizowane w Olsztynie w Laboratorium Badań Podwodnych UWM:

 1. część teoretyczna i zajęcia komputerowe w siedzibie Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 15 sala 106
 2. cześć praktyczna na basenie przy ul. Tuwima albo nad jeziorem.

Dokładny termin zostanie ustalony po zebraniu grupy (przybliżony start – 16.12.2022)

WARUNKI UDZIAŁU

W szkoleniu mogą wziąć udział studenci wszystkich wydziałów, dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia, którzy mają zaliczone semestry studiów poprzedzające semestr, w którym będą składać wniosek rekrutacyjny (dopuszcza się udział w Projekcie osób, które posiadają warunkowy wpis na wyższy semestr, jeżeli nie posiadają zaliczenia z co najwyżej jednego przedmiotu przewidzianego planem studiów).

Dodatkowe warunki, które muszą spełniać kandydaci i kandydatki: brak. Nie ma konieczności posiadania jakichkolwiek uprawnień. Podczas szkolenia jest możliwość uczestniczenia w nurkowaniu, bez uprawnień i dodatkowych kosztów.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE I REKRUTACJA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w sekretariacie Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii, ul. Prawocheńskiego 15, pok. 208 (lub 4) lub e-mailem na adres: kgse@uwm.edu.pl . Dodatkowe informacje, tel. 502 846 907.

Termin dostarczania dokumentów upływa dnia 14 grudnia 2022 r. do godziny 14.00.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku większej liczby zainteresowanych niż liczba miejsc (grupa 15 osób) stworzona zostanie lista rezerwowa.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie opublikowana na stronie projektu pod adresem https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-geoinzynierii oraz stronie Wydziału Geoinżynierii w aktualnościach http://wg.uwm.edu.pl/  w dniu 15 grudnia 2022 r. Osoby zakwalifikowane dostarczają do sekretariatu IGPiG dwa dokumenty w oryginale tj.:

 1. Umowa
 2. Formularz uczestnika

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA:

1) Pozyskanie danych

- podstawowa i zaawansowana nawigacja podwodna,

- nowoczesne metody oraz sprzęt wykorzystywany do pomiarów podwodnych,

- mobilny GIS - oprogramowanie i urządzenia.

2) Zajęcia praktyczne basenowe lub terenowe

- zapoznanie się ze sprzętem do badań podwodnych,

- konfiguracja urządzeń do pozyskiwania danych przestrzennych podwodnych i na powierzchni.

3) Przetwarzanie danych

- oprogramowanie wykorzystywane do planowania badań podwodnych,

- metody i zasady gromadzenia danych przestrzennych,

- wizualizacja wyników badań i tworzenie map tematycznych na potrzeby zagospodarowania przestrzeni podwodnej i lądowej

4) Archiwizacja danych - metody i oprogramowanie do archiwizacji danych przestrzennych (tekstowych, zdjęciowych i przestrzennych)

Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia jest frekwencja na poziomie min. 70%.

UKOŃCZENIE SZKOLENIA OTWIERA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA UPRAWNIEŃ: PŁETWONUREK NAWIGATOR, PŁETWONUREK NOCNY I PŁETWONUREK EKOLOG (CMAS).

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE


 

 publikacja ogłoszenia: 17.10.2022 r.

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne szkolenie:

Laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości

w ilości 40 godzin

Szkolenie realizowane będzie w Olsztynie w siedzibie Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 15

Dokładny termin zostanie ustalony po zebraniu grupy (przybliżony start – Grudzień 2022)

 

W szkoleniu mogą brać udział studenci dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia, którzy mają zaliczone semestry studiów poprzedzające semestr, w którym będą składać wniosek rekrutacyjny (dopuszcza się udział w Projekcie osób, które posiadają warunkowy wpis na wyższy semestr, jeżeli nie posiadają zaliczenia z co najwyżej jednego przedmiotu przewidzianego planem studiów).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne:

Należy złożyć osobiście u Koordynatora projektu dr inż. Rafała Kaźmierczaka, Wydział Geoinżynierii, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii, ul. Prawocheńskiego 15, pok. 124 lub w sekretariacie Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej (pok. 122) 10-720 Olsztyn w godzinach 19.00- 13.00

Termin dostarczania dokumentów do dnia 23. Listopada 2022 r. do godziny 13.00.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku większej liczby zainteresowanych niż liczba miejsc (grupa 12 osób) stworzona zostanie lista rezerwowa.

Po zakwalifikowaniu na szkolenie należy dostarczyć pozostałe dokumenty:

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydziału Geoinżynierii w aktualnościach http://wg.uwm.edu.pl/ w dniu 24 listopada 2022 r. oraz na stronie projektu pod linkiem: https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-nauk-technicznych/rekrutacja/wyniki-rekrutacji

Warunkiem otrzymania certyfikatu o ukończeniu Laboratorium jest frekwencja na poziomie min. 70%.

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Zakres szkolenia: technologie wizualizacji oparte o: rzeczywistość wirtualną, rzeczywistość rozszerzoną, hologram 3D, wirtualny spacer, dane pozyskane z bezzałogowych statków powietrznych

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE