Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Wydział Nauk Technicznych

Zapraszamy studentów WNT do udziału w szkoleniach:

Warsztaty badania powierzchni stopów metali

Warsztaty z obsługi i programowania obrabiarek skrawających CNC

Szkolenie z zakresu fotowoltaiki z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1kV

Global Wind Organisation (Basic Safety Training, Basic Technical Training)