Od października 2020 r. w ramach projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się realizację szkoleń

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Wydział Prawa i Administracji

UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI!

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne warsztaty:

            „Profilowanie kryminalne”

             „Techniki analizy kryminalnej”

         „Psychiatria sądowa z perspektywy praktyka”

W warsztatach mogą brać udział studenci II i III roku studiów I stopnia (licencjackich) i studenci studiów II stopnia (magisterskich) studiów stacjonarnych kierunków KRYMINOLOGIA

Jako pierwsze zostaną zorganizowane warsztaty nt. „Profilowanie kryminalne”, które poprowadzi Pani Justyna Poznańska-Łobocka – psycholog śledczy i profiler z wieloletnim doświadczeniem, Dyrektor Warszawskiego Ośrodka Psychologii Sądowej i Śledczej w następujących terminach:

15 listopada 2021

(poniedziałek)

Grupa I

11:00 – 14:00

Grupa II

15:00 – 18:00

 

16 listopada 2021

(wtorek)

Grupa III

9:00 – 12:00

Grupa IV

13:00 – 16:00

Grupa V

17:00 – 20:00

17 listopada 2021

(środa)

Grupa VI

8:30 – 11:30

 

 

22 listopada 2021

(poniedziałek)

Grupa VII

11:00 – 14:00

Grupa VIII

15:00 – 18:00

 

23 listopada 2021

(wtorek)

Grupa IX

9:00 – 12:00

Grupa X

13:00 – 16:00

Grupa XI

17:00 – 20:00

24 listopada 2021

(środa)

Grupa XII

8:30 – 11:30

 

 

 

Informacja o sali, w której odbędą się warsztaty zostanie przekazana w późniejszym terminie.

Terminy warsztatów „Techniki analizy kryminalnej” oraz „Psychiatria sądowa z perspektywy praktyka” zostaną Państwu podane w późniejszym terminie.

 

Wypełnione dwa dokumenty rekrutacyjne (w oryginale):

  1. Formularz zgłoszeniowy
  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

należy składać w Dziekanacie kierunku Kryminologia Wydziału Prawa i Administracji, ul. Obitza 1 pok. 316 (3 piętro)  do dnia 8 listopada 2021 r. (5 i 8.11.2021 r. Dziekanat będzie czynny w godz.8:00-14:00). Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Studenci proszeni są o przychodzenie z wydrukowanymi i wypełnionymi dokumentami.

 

Wyniki rekrutacji na warsztaty „Profilowanie kryminalne” zostaną opublikowane na stronie internetowej wydziału oraz na stronie internetowej projektu https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-prawa-i-administracji/rekrutacja w dniu 9 listopada 2021 r.

Osoby przyjęte na warsztaty będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie, a mianowicie:

3. Deklaracja udziału

4. Kwestionariusz osobowy

5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

6. Umowa uczestnictwa w projekcie

Komplet 4 uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu kierunku Kryminologia Wydziału Prawa i Administracji ul. Obitza 1, pok. 316 (3 piętro) w dniu 10 listopada 2021 r., w godzinach 9:00 – 12:00

Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych 4 dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce do udziału w warsztatach zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.