Dokumenty Rekrutacyjne

Osoby zainteresowane szkoleniami, proszone są o składanie w procesie rektutacji tylko formularza zgłoszeniowego.

O wypełnienie reszty dokumentów, poprosimy Państwa, po zakwalifikowaniu na wybrane szkolenie.

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2. UMOWA UCZESTNICTWA

3. DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO WER uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Omnibus regulation straciła moc podstawa prawna zbierania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów.
W związku z tym zmianie ulega wzór KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO. Aktualny wzór:

4. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

5. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

6. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niezłożenie kompletu dokumentów, niepodpisanie lub odrzucenie treści któregoś z nich, jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do projektu.