Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.

DZIĘKUJEMY. PROJEKT ZAKOŃCZONY.

Rekrutacja

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich UWM na bezpłatne szkolenia z zakresu zaawansowanego EXCELA – EXCEL ADVANCED

40 godzin dydaktycznych (5 spotkań po 8 godzin)

 

Do wyboru proponujemy 3 moduły:

L.p.

Tematyka szkolenia i zakres egzaminu

Liczba godzin szkolenia

Terminarz spotkań

Godziny spotkań

Liczba dostępnych miejsc

1

Moduł A1 - Zaawansowane przetwarzanie tekstów

40

15, 18, 21, 24, 30

listopad 2022

8:30 – 14:30

9

2

Moduł A2 - Zaawansowane arkusze kalkulacyjne

40

6, 8, 14, 16, 19

grudzień 2022

8:30 – 14:30

11

3

Moduł A4 - Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna

40

4, 9, 12, 17, 20

styczeń 2023

8:30 – 14:30

3

 

RAZEM

120

 

 

 

 

Są to trzy odrębne szkolenia - można skorzystać z wybranego lub ze wszystkich.

Każde z nich kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu ECDL ADVANCED.

Liczba miejsc ograniczona.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie firmy TECHPAL przy ul. Barcza 16

Termin Rekrutacji upływa: 10 listopada 2022 roku

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie drogą mailową formularza zgłoszeniowego

Warunkiem przystąpienia do szkoleń jest:

1. zatrudnienie w UWM na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania w wymiarze co najmniej ½ etatu przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem złożenia Formularza zgłoszeniowego,

2. wskazanie w Formularzu zgłoszeniowym sposobu wykorzystania umiejętności dydaktycznych nabytych w czasie szkolenia w procesie kształceniu studentów.

3. wykazanie w Formularzu zgłoszeniowym zakresu wykorzystania nabytych na szkoleniu umiejętności w dydaktyce przez co najmniej 1 semestr.

 

Osoba do kontaktu:

Sylwia Połonkiewicz, tel. 89 524 55 35, e-mail sylwia.polonkiewicz@uwm.edu.pl

 

aktualizacja 10.11.2022 r.

Lista osób zrekrutowanych POBIERZ


 

 

 

EMISJA I HIGIENA GŁOSU nabór na szkolenie (23.11-9.12.2021 r.)

Centrum Innowacji i Transferu Technologii ogłasza ostatni nabór na szkolenie EMISJA I HIGIENA GŁOSU- 20 godzin dydaktycznych (5 spotkań po 4 godziny).

Liczba wolnych miejsc: 20 (2 grupy x 10 osób).

Terminy szkolenia:

Emisja i higiena głosu, gr. 9: 13, 20.12.2021, 10, 17, 24.01.2022 r.,  godz.: 8.30-11.30

Emisja i higiena głosu, gr. 10: 15, 22.12.2021, 12, 19, 26.01.2022 r., godz. : 8.30-11.30

Nabór na szkolenie jest prowadzony zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w Projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17).

 Poniżej podano warunki przystąpienia do szkolenia:

1. zatrudnienie w UWM na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania w wymiarze co najmniej ½ etatu przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem złożenia Formularza zgłoszeniowego,

2. wskazanie w Formularzu zgłoszeniowym sposobu wykorzystania umiejętności dydaktycznych nabytych w czasie warsztatów w procesie kształceniu studentów.

3. wykazanie w Formularzu zgłoszeniowym zakresu wykorzystania nabytych na szkoleniu umiejętności w dydaktyce przez co najmniej 1 semestr.

Przyjmowanie dokumentów będzie prowadzone w terminie: 23.11-9.12.2021 r.

  

Podpisane dokumenty należy złożyć w Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 ul. Prawocheńskiego 9

 tel. 89 524 52 55

Osoba przyjmująca: Ewa Dąbkowska

 DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Zaproszenie na szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik nr 2) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EMISJA I HIGIENA GŁOSU nabór na szkolenie 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii ogłasza nabór na szkolenie EMISJA I HIGIENA GŁOSU- 20 godzin dydaktycznych (5 spotkań po 4 godziny)

Liczba wolnych miejsc: 20 (2 grupy x 10 osób)

Terminy szkolenia:

Emisja i higiena głosu, gr. 7: 25.10.2021, 8, 15, 22.11.2021, 6.12.2021 r., godz.: 8.30-11.30 - 10 wolnych miejsc

Emisja i higiena głosu, gr. 8: 27.10.2021, 10,17, 24.11.2021, 8.12.2021, godz. : 8.30-11.30  - 10 wolnych miejsc

 

 Nabór na szkolenie jest prowadzony zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w Projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17).

 

Poniżej podano warunki przystąpienia do szkolenia:

1.            zatrudnienie w UWM na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania w wymiarze co najmniej ½ etatu przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem złożenia Formularza zgłoszeniowego,

2.            wskazanie w Formularzu zgłoszeniowym sposobu wykorzystania umiejętności dydaktycznych nabytych w czasie warsztatów w procesie kształceniu studentów.

3.            wykazanie w Formularzu zgłoszeniowym zakresu wykorzystania nabytych na szkoleniu umiejętności w dydaktyce przez co najmniej 1 semestr.

 

Przyjmowanie dokumentów będzie prowadzone w terminie: 11-19.10.2021 r.

Podpisane dokumenty należy złożyć w Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 ul. Prawocheńskiego 9

 tel. 89 524 52 55

Osoba przyjmująca: Ewa Dąbkowska

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Zaproszenie na szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik nr 2) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

TUTORING - nabór uzupełniający na szkolenie - nabór prowadzony w terminie: 30.09-8.10.2021 r. 

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii ogłasza nabór uzupełnijący na szkolenie:

TUTORING - jedna grupa 12 osobowa - 8 spotkań po 8 h - początek zajęć 18.10.2021 r.- nabór uzupełniający - 6 wolnych miejsc.

Minimalny zakres tematyczny szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Tutoring jako narzędzie kształtowania wiedzy, umiejętności i kompetencji w dydaktyce akademickiej
 • Identyfikowanie i rozwijanie talentów, rozwijanie myślenia krytycznego
 • Tutoring naukowy: praca z esejem Oksfordzkim
 • Narzędzia coachingowe i tutoring rozwojowy
 • Planowanie procesu tutorskiego i wdrażanie tutoringu - przywództwo edukacyjne
 • Trudne sytuacje tutorskie i sposoby radzenia sobie z nimi

 Nabór na szkolenie jest prowadzony zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w Projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17).

 Poniżej podano warunki przystąpienia do szkolenia:

1.            zatrudnienie w UWM na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania w wymiarze co najmniej ½ etatu przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem złożenia Formularza zgłoszeniowego,

2.            wskazanie w Formularzu zgłoszeniowym sposobu wykorzystania umiejętności dydaktycznych nabytych w czasie warsztatów w procesie kształceniu studentów.

3.            wykazanie w Formularzu zgłoszeniowym zakresu wykorzystania nabytych na szkoleniu umiejętności w dydaktyce przez co najmniej 1 semestr.

 

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych będzie prowadzone w terminie: 30.09-8.10.2021 r.

Podpisane dokumenty należy złożyć w Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 ul. Prawocheńskiego 9

 tel. 89 524 52 55

Osoba przyjmująca dokumenty: Ewa Dąbkowska

Zaproszenie na szkolenia

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik nr 2) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii ogłasza nabór uzupełnijący na szkolenie

EMISJA I HIGIENA GŁOSU - 20 godzin dydaktycznych (5 spotkań po 4 godziny)

 

Jest to nabór uzupełniający, więc zostało jedynie kilka miejsc:

 Emisja i higiena głosu, gr. 5: 13, 20, 27.09.2021, 11, 20.10.2021 r. 8.30-11.30 – 6 WOLNYCH MIEJSC

 Emisja i higiena głosu, gr. 6: 15, 22, 29.09.2021, 13.10.2021 r. 8.30-11.30, 20.10.2021 r. 12.00-15.00 – 7 WOLNYCH MIEJSC

 

 

 

Nabór na szkolenie jest prowadzony zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w Projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17).

 

Poniżej podano warunki przystąpienia do szkolenia:

1.            zatrudnienie w UWM na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania w wymiarze co najmniej ½ etatu przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem złożenia Formularza zgłoszeniowego,

2.            wskazanie w Formularzu zgłoszeniowym sposobu wykorzystania umiejętności dydaktycznych nabytych w czasie warsztatów w procesie kształceniu studentów.

3.            wykazanie w Formularzu zgłoszeniowym zakresu wykorzystania nabytych na szkoleniu umiejętności w dydaktyce przez co najmniej 1 semestr.

 

Przyjmowanie dokumentów będzie prowadzone w terminie: 9-10.09.2021 r.

Podpisane dokumenty należy złożyć w Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 ul. Prawocheńskiego 9

 tel. 89 524 52 55

Osoba przyjmująca: Ewa Dąbkowska

Zaproszenie na szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik nr 2) 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA NA SZKOLENIA dla WNS

Centrum Innowacji i Transferu Technologii ogłasza nabór na 2 szkolenia dedykowane dla kadry akademickiej Wydziału Nauk Społacznych:

EMISJA I HIGIENA GŁOSU - 2 grupy po 12 osób - 5 spotkań po 4h  - początek zajęć 13.09.2021 lub 15.09.2021 w zależności od grupy

TUTORING - jedna grupa 12 osobowa - 8 spotkań po 8 h - początek zajęć 18.10.2021 r. 

 

Poniżej szczegóły dotyczące szkoleń, w tym daty i godziny zajęć, wskazana grupa docelowa - kadra akademicka, zakres tematyczny:

Szczegóły dotyczące szkoleń

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik nr 2) 

 

Przyjmowanie dokumentów prowadzone będzie w terminie: 30.08-8.09.2021 r. 

 

Nabór na szkolenie będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w Projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) (dostępny w zakładce szkolenia dla kadry akademickiej - wszystkie wydziały-dokumentacja).

Dane kontaktowe:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Prawocheńskiego 9

 tel. 89 524 52 55

Osoba przyjmująca: Ewa Dąbkowska

 --------------------------------------------------------------------------

 

 

REKRUTACJA NA SZKOLENIA- ostatnie wolne miejsca

Centrum Innowacji i Transferu Technologii ogłasza nabór na 3 szkolenia:

 Be Visual (Poniedziałki: 8.00-14.30, 7.06.2021 r., 14.06.2021 r., 21.06.2021 r.)

 Badania fokusowe i ich zastosowanie w badaniach edukacyjnych (Środa: 8.00-14.30, 09.06.2021 r.)

 Projektowanie i prowadzenie badań jakościowych w edukacji (Środa: 8.00-14.30, 09.06.2021 r.)

 

Poniżej szczegóły dotyczące szkoleń:

Zaproszenie na szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik nr 2) 

 

Nabór w terminie: 24-28.05.2021 r. 

 

 

Dane kontaktowe:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Prawocheńskiego 9

 tel. 89 524 52 55

Osoba przyjmująca: Ewa Dąbkowska

 

 

 

 

REKRUTACJA NA SZKOLENIE Z ZAKRESU METODY DYDAKTYCZNE W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW KIERUNKÓW PRAWNICZYCH

Ce pn. METODY DYDAKTYCZNE W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW KIERUNKÓW PRAWNICZYCH

TERMIN SZKOLENIA: 

10.05.2021: 9.00-15.00

17.05.2021: 9.00-15.00

31.05.2021: 9.00-15.00

FORMA PROWADZENIA SZKOLENIA: ON-LINE

Warunki rekrutacji:

Warunkiem złożenia formularza zgłoszeniowego jest:

1. zatrudnienie w UWM na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania w wymiarze co najmniej ½ etatu przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem złożenia Formularza zgłoszeniowego,

2. wskazanie w Formularzy zgłoszeniowym sposobu wykorzystania umiejętności dydaktyczne nabytych w czasie szkolenia/warsztatów/kursów w kształceniu studentów. 

Termin rekrutacji: 4-6.05.2021 r. 

Liczba miejsc: 15 - jedna grupa szkoleniowa

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik nr 2) 

 

Wyniki rekrutacji

CIiTT wyniki rekrutacji zamieści na stronie projektu. Jednocześnie każda osoba aplikująca o szkolenie zostanie poinformowana o wyniku rekrutacji drogą mailową.

 

 – dokumentu można przekazać w kopercie przez rozdzielnię

 Nabór na szkolenie jest prowadzony zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w Projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17).

 

REKRUTACJA NA SZKOLENIE Z EMISJI I HIGIENY GŁOSU

Temat szkolenia

EMISJA I HIGIENA GŁOSU

Odbiorcy

nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne ze studentami w UWM

Czas trwania szkolenia

20 godzin dydaktycznych (5 spotkań po 4 godziny)

Liczba wolnych miejsc

40 (4 grupy x 10 osób)

Prowadzący szkolenie

dr hab. Grzegorz Lewandowski

Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi (1996 - 1990). Swój warsztat doskonalił na kursach mistrzowskich w Polsce i za granicą. W latach 1993 - 1995 był solistą Teatru Muzycznego w Łodzi. Następnie do 2001 r. pracował dla impresariatu za granicą. Do jego obowiązków należała organizacja występów artystycznych w Europie oraz udział w koncertach jako solista śpiewak. Występował między innymi w Niemczech (Filharmonia im. Herberta von Krajana w Berlinie, filharmonia w Monachium, opera w Lipsku, ICC Berlin, HCC Hamburg), w Austrii (Kurhalle Oberlaa Wiedeń), w Danii (Radisson SAS Falk Center Copenhagen i Teatr Królewski w Kopenhadze), w Grecji (Thesaloniki). Twórca i organizator I Olsztyńskiego Festiwalu Opery, Operetki i Musicalu (2004 - 2005). Od 2001 r. pracuje w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, obecnie w Instytucie Muzyki, jest wykładowcą emisji głosu oraz interpretacji tekstu z dykcją, a także w Policealnym Studium Aktorskim przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie - impostacji oraz śpiewu w praktyce aktora.

Miejsce realizacji zajęć

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM w Olsztynie, ul. Dybowskiego 11

 

UWAGA: Ze względu na charakter szkolenia, uczestnicy muszą mieć świadomość, że zostaną poproszeni o niekorzystanie z maseczek, a w zamian za to zachowanie zalecanego dystansu społecznego

Termin realizacji zajęć

 

Daty  - piątki

GRUPA 1

GRUPA 2

14.05.2021

8.30-11.30

12.00-15.00

21.05.2021

8.30-11.30

12.00-15.00

28.05.2021

8.30-11.30

12.00-15.00

11.06.2021

8.30-11.30

12.00-15.00

18.06.2021

8.30-11.30

12.00-15.00

 

Daty - poniedziałki

GRUPA 3

GRUPA 4

17.05.2021

8.30-11.30

12.00-15.00

24.05.2021

8.30-11.30

12.00-15.00

07.06.2021

8.30-11.30

12.00-15.00

14.06.2021

8.30-11.30

12.00-15.00

21.06.2021

8.30-11.30

12.00-15.00

 

Kryteria i warunki rekrutacji

Nabór na szkolenie jest prowadzony zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w Projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17).

 

Warunki udziału w szkoleniu:

 1. zatrudnienie w UWM na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania w wymiarze co najmniej ½ etatu przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem złożenia Formularza zgłoszeniowego,
 2. wskazanie w Formularzu zgłoszeniowym sposobu wykorzystania umiejętności dydaktycznych nabytych w czasie warsztatów w procesie kształceniu studentów.
 3. wykazanie w Formularzu zgłoszeniowym zakresu wykorzystania nabytych na szkoleniu umiejętności w dydaktyce przez co najmniej 1 semestr

 

Prosimy, aby uzupełniając Formularz zgłoszeniowy, wskazali Państwo preferowaną grupę szkoleniową (1, 2, 3, 4).

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc szkoleniowych w danej grupie, o zakwalifikowaniu na szkolenie będzie decydować kolejność złożenia kompletnych dokumentów zgłoszeniowych w CIiTT (ul. Prawocheńskiego 9 / 24).

W ramach rekrutacji nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych i mailowych, a jedynie oryginały kompletnych dokumentów w wersji papierowej z podpisem przełożonego.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) wersja WORD

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik nr 2) wersja WORD

Termin rekrutacji

 

30.04-7.05.2021 r.

 

Wyniki rekrutacji

CIiTT wyniki rekrutacji zamieści na stronie projektu zpr.uwm.edu.pl w zakładce Szkolenia dla kadry akademickiej - wybrane wydziały/Wyniki rekrutacji (https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-pracownika-naukowo-dydaktycznego/szkolenia-dla-kadry-akademickiej-wszystkie-wydzialy/wyniki).

Jednocześnie każda osoba aplikująca o udział w szkoleniu zostanie poinformowana o wyniku rekrutacji drogą mailową.

Dane kontaktowe do organizatora

Ewa Dąbkowska

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Prawocheńskiego 9 / 24

tel. 89 524 52 55

 

NABÓR DODATKOWY NA SZKOLENIE Z DESIGN THINKING W DYDAKTYCE (12-14.05.2021 r.)

Nabór na szkolenie będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w Projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) (dostępny w zakładce dokumentacj).

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii ogłasza nabór dodatkowy w terminie  od 23.04.2021 do 29.04.2021 roku na szkolenie dla kadry akademickiej ze wszystkich  Wydziałów UWM w Olsztynie:

 

 na następujące 3-dniowe szkolenie z Design Thinking- 5 wolnych miejsc:

 

 

 

 

Nazwa szkolenia

Gr

Termin szkolenia

Liczba godzin

Liczba uczestników

Liczba dostępnych miejsc

1

Design Thinking w dydaktyce

2

12-14.05.2021 r.

20

12

5

 

 

 

Godziny realizacji szkolenia 8.00-14.30, 30 min łącznie na przerwy.

 

 

 

Kryteria rekrutacji

 

Warunkiem złożenia formularza zgłoszeniowego jest:

 

 1. zatrudnienie w UWM na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania w wymiarze co najmniej ½ etatu przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem złożenia Formularza zgłoszeniowego,
 2. wskazanie w Formularzy zgłoszeniowym sposobu wykorzystania umiejętności dydaktyczne nabytych w czasie szkolenia/warsztatów/kursów w kształceniu studentów.
 3. kolejnośc zgłoszeń, po spełnieniu dwóch powyższycyh kryteriów.

 *Przez wykorzystanie nabytych w Projekcie umiejętności dydaktycznych rozumie się m.in. prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej 1 semestr po zakończeniu udziału we wsparciu oraz udokumentowanie tego faktu poprzez np. wprowadzenie informacji o sposobie wykorzystania nabytych umiejętności do Sylabusa/konspektu zajęć lub innych dokumentach/prowadzenie dyplomantów.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik nr 2).

 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach dodatkowej rekrutacji:

 

od 23.04.2021 do 29.04.2021 roku

 

 

 

Wyniki rekrutacji

 

CIiTT wyniki rekrutacji zamieci na stronie projektu. Jednocześnie każda osoba aplikująca o szkolenie zostanie poinformowana o wyniku rekrutacji drogą mailową.

 

 

 

Dane kontaktowe:

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 

ul. Prawocheńskiego 9

 

tel. 89 524 52 55

 

Osoba przyjmująca: Ewa Dąbkowska – dokumentu można przekazać w kopercie przez rozdzielnię.

 

 

 

 

 

Uczestnicy, po zakwalifikowaniu się na szkolenia zostaną poproszeni o przygotowanie następujących dokumentów:

 

ZAŁ 3 UMOWA 

ZAŁ 4 DELRARACJA 

ZAŁ 5 KWESTIONARIUSZ 

ZAŁ 6 OŚWIDCZENIA 

 

Szkolenia są realizowane w projekcie pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych) w ramach umowy podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DODATKOWA REKTRUTACJA NA SZKOLENIA, WARSZTATY I KURSY DLA KADRY AKADEMICKIEJ z WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

Nabór na szkolenie będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w Projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17).

Centrum Innowacji i Transferu Technologii ogłasza nabór dodatkowy w terminie  od 13.04.2021 do 20.04.2021 roku na szkolenia dla kadry akademickiej z Wydziału Nauk Społecznych na następujące szkolenia:

 

Nazwa szkolenia

Liczba grup

Terminy szkoleń dla poszczególnych grup

Liczba godzin

Liczba uczestników

Liczba dostępnych miejsc

Uwagi

1

Design Thinking w dydaktyce

1

2

5-7.05.2021 r.

12-14.05.2021 r.

20

20

12

12

10

8.00-14.30,

30 min łącznie na przerwy, w przypadku szkoleń 8/16 godzinnych

 

Zajęcia w formie on-line

Przydział uczestników do poszczególnych grup będzie realizowany w późniejszym okresie.

Na etapie rekrutacji nie ma możliwości wyboru grupy szkoleniowej!

2

Be visual - atrakcyjna prezentacja treści  

1

2

4, 18, 25.06.2021

7, 14, 21.06.2021

20 – 3 dni

20 – 3 dni

10

10

6

3

Badania fokusowe i ich zastosowanie w badaniach edukacyjnych

1

2

8.06.2021

9.06.2021

8 – 1 dzień

8 – 1 dzień

12

12

11

4

Projektowanie i prowadzenie badań jakościowych w edukacji

1

2

10.06.2021

11.06.2021

8

8

12

12

8

 

KALANDARZ SZKOLEŃ NA MAJ 2021 - WNS

KALANDARZ SZKOLEŃ NA CZERWIEC 2021 - WNS

 

UWAGA!

Biorąc pod uwagę możliwość skorzystania ze szkoleń i efektywne uczestnictwo, osoby składające dokumenty rekrutacyjne, proszone są o przeanalizowanie możliwości czasowych i zobowiązania dydaktyczne. Podane daty nie dają 100% pewności, że osoba zostanie przydzielona do konkretnej grupy realizującej szkolenie w danych terminach.

 

Kryteria rekrutacji

Warunkiem złożenia formularza zgłoszeniowego jest:

 1. zatrudnienie w UWM na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania w wymiarze co najmniej ½ etatu przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem złożenia Formularza zgłoszeniowego,
 2. wskazanie w Formularzy zgłoszeniowym sposobu wykorzystania umiejętności dydaktyczne nabytych w czasie szkolenia/warsztatów/kursów w kształceniu studentów*
 3. kolejnośc zgłoszeń, po spełnieniu dwóch powyższycyh kryteriów.

 *Przez wykorzystanie nabytych w Projekcie umiejętności dydaktycznych rozumie się m.in. prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej 1 semestr po zakończeniu udziału we wsparciu oraz udokumentowanie tego faktu poprzez np. wprowadzenie informacji o sposobie wykorzystania nabytych umiejętności do Sylabusa/konspektu zajęć lub innych dokumentach/prowadzenie dyplomantów.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik nr 2).

 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach dodatkowej rekrutacji dla WNS

od 13.04.2021 do 20.04.2021 roku

 

Wyniki rekrutacji

CIiTT wyniki rekrutacji zamieści na stronie projektu. Jednocześnie każda osoba aplikująca o szkolenie zostanie poinformowana o wyniku rekrutacji drogą mailową.

 

Dane kontaktowe:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Prawocheńskiego 9

tel. 89 524 52 55

Osoba przyjmująca: Ewa Dąbkowska – dokumentu można przekazać w kopercie przez rozdzielnię.

 

 

 

 

 

 


 

REKTRUTACJA NA SZKOLENIA, WARSZTATY I KURSY DLA KADRY AKADEMICKIEJ z WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

Nabór na szkolenie będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w Projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17).

 

Nabór jest prowadzony na poniższe szkolenia:

 

Nazwa szkolenia

Wykonawca

Liczba grup

Terminy szkoleń dla poszczególnych grup

Liczba godzin

Liczba uczestników

Forma prowadzenia zajęć

Przybliżone godziny szkoleń

UWAGA

1

Design Thinking w dydaktyce

Instytut Innowacyjnej Edukacji

1

2

5-7.05.2021 r.

12-14.05.2021 r.

20

20

12

12

On-line

8.00-14.30,

30 min łącznie na przerwy, w przypadku szkoleń 8/16 godzinnych

Przydział uczestników do poszczególnych grup będzie realizowany w późniejszym okresie.

Na etapie rekrutacji nie ma możliwości wyboru grupy szkoleniowej!

2

Be visual - atrakcyjna prezentacja treści  

1

2

4, 18, 25.06.2021

7, 14, 28.06.2021

20 – 3 dni

20 – 3 dni

10

10

3

Badania fokusowe i ich zastosowanie w badaniach edukacyjnych

1

2

8.06.2021

9.06.2021

8 – 1 dzień

8 – 1 dzień

12

12

4

Projektowanie i prowadzenie badań jakościowych w edukacji

1

2

10.06.2021

11.06.2021

8

8

12

12

 

KALANDARZ SZKOLEŃ NA MAJ 2021 - WNS

KALANDARZ SZKOLEŃ NA CZERWIEC 2021 - WNS

 

UWAGA!

Biorąc pod uwagę możliwość skorzystania ze szkoleń i efektywne uczestnictwo, osoby składające dokumenty rekrutacyjne, proszone są o przeanalizowanie możliwości czasowych i zobowiązania dydaktyczne. Podane daty nie dają 100% pewności, że osoba zostanie przydzielona do konkretnej grupy realizującej szkolenie w danych terminach. Tym samym, proszę o wyrozumiałość. 

 

Kryteria rekrutacji

Warunkiem złożenia formularza zgłoszeniowego jest:

 1. zatrudnienie w UWM na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania w wymiarze co najmniej ½ etatu przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem złożenia Formularza zgłoszeniowego,
 2. wskazanie w Formularzy zgłoszeniowym sposobu wykorzystania umiejętności dydaktyczne nabytych w czasie szkolenia/warsztatów/kursów w kształceniu studentów.

 

Dodatkowa rekrutacja

Dodatkowa rekrutacja dla przedstawicieli innych wydziałów będzie przeprowadzona, jeśli liczba chętnych z WNS nie zapełni zaplanowanego limitu miejsc na dane szkolenie.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik nr 2)

 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych:

od 30.03.2021 do 09.04.2021 roku

 

Rekrutacja dodatkowa:

przybliżony termin: 13-16.04.2021 r.

 

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie projektu. Jednocześnie każda osoba aplikująca o szkolenie zostanie poinformowana o wyniku rekrutacji drogą mailową.

 

Dane kontaktowe:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Prawocheńskiego 9

tel. 89 524 52 55

Osoba przyjmująca: Ewa Dąbkowska – dokumentu można przekazać w kopercie przez rozdzielnię lub zostawić u Pani Doroty Słowakiewicz z WNS.

 

 

Uczestnicy, po zakwalifikowaniu się na szkolenia zostaną poproszeni o przygotowanie następujących dokumentów:

ZAŁ 3 UMOWA 

ZAŁ 4 DELRARACJA 

ZAŁ 5 KWESTIONARIUSZ 

ZAŁ 6 OŚWIDCZENIA 

Szkolenia są realizowane w projekcie pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych) w ramach umowy podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

 ____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

REKTRUTACJA DODATKOWA NA SZKOLENIA, WARSZTATY I KURSY DLA KADRY AKADEMICKIEJ - INNE WYDZIAŁY - GRYWALIZACJA

Centrum Innowacji i Transferu Technologii ogłasza nabór dodatkowy na szkolenie dla kadry akademickiej z GRYWALIZACJI z nastpujących wydziałów:

Bioinżynierii Zwierząt

Humanistycznego

Lekarskiego

Medycyny Weterynaryjnej

Nauk Społecznych

Nauk Technicznych

Szkoły Zdrowia Publicznego

Prawa i Administracji

Filii w Ełku

Sztuki

Teologii

Studium Wychowania Fizycznego.

Liczba wolnych miejsc: 2.

W przypadku braku chętnych, inne osoby z pozostałaych wydziałow moga złosić się na szkolenie. W takiej sytuacji decyzja o możliwości uczestnictwa w szkoleniu zostanie zostanie podjęta przez Kierownika Projektu.

 

Nabór na szkolenie będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w Projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17).

 Warunkiem złożenia formularza zgłoszeniowego jest – kryteria rekrutacji:

 1. Zatrudnienie w UWM na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania w wymiarze co najmniej ½ etatu przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem złożenia Formularza zgłoszeniowego.
 2. Wskazanie w Formularzy zgłoszeniowym sposobu wykorzystania umiejętności dydaktyczne nabytych w czasie szkolenia/warsztatów/kursów w kształceniu studentów.

 

Szczegóły dotyczące szkolenia - GRYWALIZACJA:

Liczba grup: 2 grupy po 12 osób (limit miejsc 24 osoby).

Liczba godzin na jedno szkolenie: 32 h (4 dni szkoleniowe, w godzinach 8.00-14.30, 30 min łącznie na przerwy).

Miejsce/Forma szkolenia: zajęcia w formie on-line.

Planowany termin realizacji szkolenia marzec/kwiecień 2021 r. – jeden dzień w tygodniu dla każdej z grup.

 

Dodatkowa rekrutacja

Rekrutacj dodatkowa prowadzona jest dla wyżej wspomnianych wydziałów w terminie 27.02-2.03.2021 r. 

Liczba wolnych miejsc: 2

W przypadku braku chętnych, inne osoby z pozostałaych wydziałow moga złosić się na szkolenie. W takiej sytuacji decyzja o możliwości uczestnictwa w szkoleniu zostanie zostanie podjęta przez Kierownika Projektu. 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)

 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik nr 2)

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w naborze dodatkowym:

od 27.02.2021 do 02.03.2021 roku

 Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 ul. Prawocheńskiego 9

 tel. 89 524 52 55

 Osoba przyjmująca: Ewa Dąbkowska – dokumenty można przekazać w kopercie przez rozdzielnię.

DOKUMENTACJA

REGULAMIN SZKOLEŃ DLA KADRY AKADEMICKIEJ - WSZYSTKIE WYDZIAŁY

ZAŁ 1 FORMULARZ

ZAŁ 2 OŚWIADCZENIE RODO REKRUTACJA

ZAŁ 3 UMOWA

ZAŁ 4 DELRARACJA

ZAŁ 5 KWESTIONARIUSZ

ZAŁ 6 OŚWIDCZENIA

 

Szkolenia są realizowane w projekcie pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych) w ramach umowy podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.