Od października 2020 r. w ramach projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się realizację szkoleń

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Rekrutacja

 UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO 

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne warsztaty:

PROVIDER METODY NEUROFLOW

wraz z rocznym dostępem do Platformy APD Medical

 

UCZESTNICY

W warsztatach mogą brać udział studenci Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie:

  • II i III roku studiów I stopnia (licencjackich) kierunku LOGOPEDIA
  • studiów II stopnia (magisterskich) kierunku LOGOPEDIA

 

UWAGA: o przyjęciu na warsztaty decydują 3 kryteria:

1)    pierwszeństwo w kwalifikacji będą miały osoby studiujące na ostatnim roku studiów

2)    osoby, które nie brały udziału w szkoleniach z projektu,

3)    kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc jest ograniczona (2 grupy po 20 osób).

CZAS I MIEJSCE

Zajęcia będą odbywać się w siedzibie Wydziału Humanistycznego, w Sali Posiedzeń Rady Wydziału (sala 107A, I piętro ) przy ul. Obitza 1

Każdy warsztat będzie trwał 16 godzin dydaktycznych (2 spotkania x 8 godzin dydaktycznych dla każdej grupy).

grupa 1 – 21-22 maj 2022 r. w godz. 9:00 – 15:30

grupa 2 – 23-24 maj 2022 r. w godz. 9:00 – 15:30

Szczegółowe informacje związane z tematyką i program szkoleń znajdą Państwo tutaj.

 

REKRUTACJA

Wypełnione dwa dokumenty rekrutacyjne:

Prosimy przesłać drogą mailową (skany lub zdjęcia) na adres szkolenialogopedia@uwm.edu.pl najpóźniej do końca dnia 11 maja 2022 r. Zgłoszenia przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

 

Lista osób zakwalifikowanych na warsztaty zostanie opublikowana na stronie internetowej https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-nauk-spolecznych/lista-osob-zakwalifikowanych  w dniu 13 maja 2022 r.

Osoby przyjęte na szkolenie będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie, a mianowicie:

1. oryginału formularza zgłoszeniowego, wcześniej przesłanego mailem.

2.  oryginału zgody na przetwarzanie danych osobowych, wcześniej przesłanej mailem.

A nadto następujące dokumenty:

 3. Deklaracja udziału

 4. Kwestionariusz osobowy

 5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 6. Umowa uczestnictwa w projekcie

Osoby, które wcześniej brały udział w szkoleniach logopedycznych z projektu np. TRJ, BTE, SI, Mioterapia składają jedynie umowę uczestnictwa.

Komplet 6 uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do Koordynatora projektu Pani dr Magdaleny Osowickiej-Kondratowicz: Wydział Humanistyczny, ul. Obitza 1, pok. 263 (gabinet logopedyczny, II piętro) w dniu 17 maja 2022 r. w godzinach 9:30 – 11:30.

Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych 6 dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce do udziału zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

Uwaga:

 

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


 

 

UWAGA STUDENCI LOGOPEDII!

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne szkolenie z cyklu specjalistycznych szkoleń logopedycznych pt.:

Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii osób z zaburzeniami w komunikacji językowej

 

w ilości 16 godzin

w terminie: 14-15.05.2022 r.

Liczba miejsc ograniczona (16 miejsc)

Szkolenia odbędą się w UWM w Olsztynie w siedzibie Wydziału Humanistycznego, w Sali Posiedzeń Rady Wydziału (sala 107A, I piętro )przy ul. Obitza 1

w godzinach: sobota 9:00 – 16:15, niedziela 9:00 – 14:30

W szkoleniach mogą brać udział studenci studiów 3 roku I stopnia (licencjackich) oraz studenci studiów II stopnia (magisterskich) kierunku LOGOPEDIA.

Szczegółowe informacje związane z tematyką szkoleń i program szkoleń znajdą Państwo tutaj.

 

Wypełnione dwa dokumenty rekrutacyjne:

Należy przesłać drogą mailową (skany lub zdjęcia) na adresszkolenialogopedia@uwm.edu.pl najpóźniej do końca dnia 27 kwietnia 2022 r. Zgłoszenia przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Pierwszeństwo w kwalifikacji do szkolenia będą miały osoby z 3 roku I stopnia studiów kierunku Logopedia, a następnie kolejność zgłoszeń. O ostatecznej rekrutacji do grupy szkoleniowej decyduje Komisja rekrutacyjna na podstawie ww. kryteriów.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia zostanie opublikowana na stronie internetowej https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-humanistyczny/rekrutacja w dniu 4 maja 2022 r.

 Osoby przyjęte na szkolenie będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie, a mianowicie:

1. oryginału formularza zgłoszeniowego, wcześniej przesłanego mailem.

2.  oryginału zgody na przetwarzanie danych osobowych, wcześniej przesłanej mailem.

A nadto następujące dokumenty:

 3. Deklaracja udziału

4. Kwestionariusz osobowy

5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

6. Umowa uczestnictwa w projekcie

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zobowiązane będą również do przyniesienia pomocy dydaktycznych (wszelkie przedmioty, które można wprawić w ruch). Więcej informacji w ogłoszeniu wyników rekrutacji.

Osoby, które wcześniej brały udział w szkoleniach logopedycznych z projektu np. TRJ, BTE, SI, Mioterapia składają jedynie umowę uczestnictwa.

Komplet 6 uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do Koordynatora projektu Pani dr Magdaleny Osowickiej-Kondratowicz: Wydział Humanistyczny, ul. Obitza 1, pok. 263 (gabinet logopedyczny, II piętro) w dniu 9 maja 2022 r. w godzinach 9:30 – 11:30.

Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych 6 dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce do udziału zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


 

 

UWAGA STUDENCI LOGOPEDII!

 

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne szkolenie z cyklu specjalistycznych szkoleń logopedycznych pt.:

Stymulacja traktu ustno-twarzowego

 

w ilości 16 godzin

w terminie: 23-24.04.2022 r.

Liczba miejsc ograniczona (18 miejsc)

 

Szkolenia odbędą się w UWM w Olsztynie w siedzibie Wydziału Humanistycznego, w Sali Posiedzeń Rady Wydziału (sala 107A, I piętro )przy ul. Obitza 1

w godzinach: sobota 10:00 – 18:15, niedziela 9:00 – 13:45

W szkoleniach mogą brać udział studenci studiów II stopnia (magisterskich) kierunku LOGOPEDIA, którzy odbyli szkolenie z zakresu MIOTERAPII (proponowane szkolenie jest kontynuacją szkolenia „Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia”).

Szczegółowe informacje związane z tematyką szkoleń i program szkoleń znajdą Państwo tutaj.

 

Wypełniony dokument rekrutacyjny w postaci:

 Należy przesłać drogą mailową (skany lub zdjęcia) na adresszkolenialogopedia@uwm.edu.pl najpóźniej do końca dnia 6 kwietnia 2022 r. Zgłoszenia przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie w terminie 23-24 kwietnia 2022 zostanie opublikowana na stronie internetowej https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-humanistyczny/rekrutacja w dniu 8 kwietnia 2022 r. natomiast osoby z listy rezerwowej będą mogły uczestniczyć w kolejnym terminie tego szkolenia, który został zaplanowany na 4-5.06.2022 r.

Osoby przyjęte na szkolenie będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie, a mianowicie:

      1. oryginału formularza zgłoszeniowego, wcześniej przesłanego mailem.

A nadto:

     2. Umowa uczestnictwa w projekcie

Komplet 2 uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do Koordynatora projektu Pani dr Magdaleny Osowickiej-Kondratowicz: Wydział Humanistyczny, ul. Obitza 1, pok. 263 (gabinet logopedyczny, II piętro) w dniu 12 kwietnia 2022 r. w godzinach 10:00 – 11:30.

Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych 2 dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce do udziału zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


 

UWAGA STUDENCI LOGOPEDII!

 

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne szkolenie z cyklu specjalistycznych szkoleń logopedycznych pt.:

Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii osób z zaburzeniami w komunikacji językowej

w ilości 16 godzin

w terminie: 02-03.04.2022 r.

Liczba miejsc ograniczona (16 miejsc)

Szkolenia odbędą się w UWM w Olsztynie w siedzibie Wydziału Humanistycznego, w Sali Posiedzeń Rady Wydziału (sala 107A, I piętro )przy ul. Obitza 1

w godzinach: sobota 9:00 – 16:15, niedziela 9:00 – 14:30

W szkoleniach mogą brać udział studenci studiów 3 roku I stopnia (licencjackich) oraz studenci studiów II stopnia (magisterskich) kierunku LOGOPEDIA.

Szczegółowe informacje związane z tematyką szkoleń i program szkoleń znajdą Państwo tutaj.

 

Wypełnione dwa dokumenty rekrutacyjne:

Należy przesłać drogą mailową (skany lub zdjęcia) na adresszkolenialogopedia@uwm.edu.pl najpóźniej do końca dnia 23 marca 2022 r. Zgłoszenia przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia zostanie opublikowana na stronie internetowej https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-humanistyczny/rekrutacja w dniu 25 marca 2022 r.

Osoby przyjęte na szkolenie będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie, a mianowicie:

1. oryginału formularza zgłoszeniowego, wcześniej przesłanego mailem.

2.  oryginału zgody na przetwarzanie danych osobowych, wcześniej przesłanej mailem.

A nadto następujące dokumenty:

3. Deklaracja udziału

4. Kwestionariusz osobowy

5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

6. Umowa uczestnictwa w projekcie

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zobowiązane będą również do przyniesienia pomocy dydaktycznych (wszelkie przedmioty, które można wprawić w ruch). Więcej informacji w ogłoszeniu wyników rekrutacji.

Osoby, które wcześniej brały udział w szkoleniach logopedycznych z projektu np. TRJ, BTE, SI, Mioterapia składają jedynie umowę uczestnictwa.

Komplet 6 uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do Koordynatora projektu Pani dr Magdaleny Osowickiej-Kondratowicz: Wydział Humanistyczny, ul. Obitza 1, pok. 263 (gabinet logopedyczny, II piętro) w dniu 29 marca 2022 r. w godzinach 10:30 – 11:30 lub w sali 131A w godz. 18:15 – 19:00 .

Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych 6 dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce do udziału zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


 

UWAGA STUDENCI LOGOPEDII!

 

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne szkolenie z cyklu specjalistycznych szkoleń logopedycznych z zakresu:

Mioterapia

w ilości 16 godzin

w terminie: 19-20.03.2022 r.

 

Liczba miejsc ograniczona (20 miejsc)

 

Szkolenia odbędą się w UWM w Olsztynie w siedzibie Wydziału Humanistycznego, w Sali Posiedzeń Rady Wydziału (sala 107A, I piętro )przy ul. Obitza 1

w godzinach: sobota 9.00 – 17.00, niedziela 9:00 – 14:00

W szkoleniach mogą brać udział wyłącznie studenci studiów II stopnia (magisterskich) kierunku LOGOPEDIA.

Szczegółowe informacje związane z tematyką szkoleń i program szkoleń znajdą Państwo tutaj.

 

Wypełnione dwa dokumenty rekrutacyjne:

Należy przesłać drogą mailową (skany lub zdjęcia) na adres szkolenialogopedia@uwm.edu.pl najpóźniej do końca dnia 9 marca 2022 r. Zgłoszenia przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia zostanie opublikowana na stronie internetowej https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-humanistyczny/rekrutacja w dniu 11 marca 2022 r.

Osoby przyjęte na szkolenie będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie, a mianowicie:

1. oryginału formularza zgłoszeniowego, wcześniej przesłanego mailem.

2.  oryginału zgody na przetwarzanie danych osobowych, wcześniej przesłanej mailem.

A nadto następujące dokumenty:

3. Deklaracja udziału

4. Kwestionariusz osobowy

5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

6. Umowa uczestnictwa w projekcie

Osoby, które wcześniej brały udział w szkoleniach logopedycznych z projektu np. TRJ, BTE, SI składają jedynie umowę uczestnictwa.

Komplet 6 uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do Koordynatora projektu Pani dr Magdaleny Osowickiej-Kondratowicz: Wydział Humanistyczny, ul. Obitza 1, pok. 263 (gabinet logopedyczny, II piętro) w dniu 15 marca 2022 r. , w godzinach 9:30 – 11:30.

Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych 6 dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce do udziału zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


 

 

UWAGA STUDENCI LOGOPEDII!

 

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne szkolenie z cyklu specjalistycznych szkoleń logopedycznych z zakresu:

Mioterapia

w ilości 16 godzin

w terminie: 5-6.03.2022 r.

 

Liczba miejsc ograniczona (20 miejsc)

Szkolenia odbędą się w UWM w Olsztynie w siedzibie Wydziału Humanistycznego, w Sali Posiedzeń Rady Wydziału (sala 107A, I piętro )przy ul. Obitza 1

 

w godzinach: sobota 9.00 – 17.00, niedziela 9:00 – 14:00

 

W szkoleniach mogą brać udział wyłącznie studenci studiów II stopnia (magisterskich) kierunku LOGOPEDIA.

 

Szczegółowe informacje związane z tematyką szkoleń i program szkoleń znajdą Państwo tutaj.

 

Wypełnione dwa dokumenty rekrutacyjne:

Należy przesłać drogą mailową (skany lub zdjęcia) na adresszkolenialogopedia@uwm.edu.pl najpóźniej do końca dnia 23 lutego 2022 r. Zgłoszenia przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia zostanie opublikowana na stronie internetowej https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-humanistyczny/rekrutacja w dniu 25 lutego 2022 r.

Osoby przyjęte na szkolenie będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie, a mianowicie:

1. oryginału formularza zgłoszeniowego, wcześniej przesłanego mailem.

2.  oryginału zgody na przetwarzanie danych osobowych, wcześniej przesłanej mailem.

A nadto następujące dokumenty:

3. Deklaracja udziału

4. Kwestionariusz osobowy

5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

6. Umowa uczestnictwa w projekcie

Komplet 6 uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do Koordynatora projektu Pani dr Magdaleny Osowickiej-Kondratowicz: Wydział Humanistyczny, ul. Obitza 1, pok. 263 (gabinet logopedyczny, II piętro) w dniu 1 marca 2022 r. , w godzinach 9:30 – 11:30.

Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych 6 dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce do udziału zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

 

Uwaga:

 

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


 

 

UWAGA: Zmiana sposobu składania dokumentów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych na szkolenie SI_gr. 2

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną dokumenty rekrutacyjne dotyczące naboru na szkolenie Integracja Sensoryczna I stopień pt.: „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Teoria Integracji Sensorycznej” rozpoczynające się 18.02.2022 r.  będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zobowiązane są do dostarczenia skanów czytelnie i kompletnie wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie, a mianowicie:

- Deklaracja udziału

- Kwestionariusz osobowy

- Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

- Umowa uczestnictwa w projekcie

Dokumenty należy przesłać drogą mailową (skany lub zdjęcia) na adres: szkolenialogopedia@uwm.edu.pl  najpóźniej do końca dnia 25 stycznia 2022 r. Potwierdzenie złożenia dokumentów zostanie wysłane do nadawcy e-maila.

Osoby, które wcześniej brały udział w szkoleniach z projektu np. TRJ, BTE składają jedynie umowę uczestnictwa.

Osoby, które nie dostarczą skanów wyżej wymienionych 4 dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce do udziału zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

Jednocześnie informujemy, że konieczne będzie również dostarczenie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych - tych ww. wraz z formularzem zgłoszeniowym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych pierwszego dnia szkolenia tj. 18.02.2022 r. Koordynatorowi projektu Pani dr Magdalenie Osowickiej-Kondratowicz, która będzie je przyjmować w miejscu zaplanowanego szkolenia w siedzibie: SENSORIA TERAPIA CENTRUM INTEGRACJI SENSORYCZNEJ przy ul. Knosały 7B/A w Olsztynie od godz. 7:50.

Pozostałe zapisy ogłoszenia nie ulegają zmianie.


 

UWAGA STUDENCI LOGOPEDII!

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne szkolenie Integracja Sensoryczna I stopień pt.:

      „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Teoria Integracji Sensorycznej”. (40 godzin)

Terminy spotkań: 18-20.02.2022 r.  oraz 11-13.03.2022 r.

 

Szkolenia odbędą się w Olsztynie w siedzibie: SENSORIA TERAPIA CENTRUM INTEGRACJI SENSORYCZNEJ; UL. KNOSAŁY 7B/A; 10-015 OLSZTYN

w godzinach 8.00 – 14.00

W szkoleniach mogą brać udział wyłącznie studenci studiów II stopnia (magisterskich) kierunku LOGOPEDIA.

Szczegółowe informacje związane z tematyką szkoleń i program szkoleń znajdą Państwo tutaj.

Wypełnione dwa dokumenty rekrutacyjne:

Należy przesłać drogą mailową (skany lub zdjęcia) na adresszkolenialogopedia@uwm.edu.pl najpóźniej do końca dnia 19 stycznia 2022 r. Zgłoszenia przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia zostanie opublikowana na stronie internetowej https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-humanistyczny/rekrutacja w dniu 21 stycznia 2022 r.

Osoby przyjęte na szkolenie będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie, a mianowicie:

1. oryginału formularza zgłoszeniowego, wcześniej przesłanego mailem.

2.  oryginału zgody na przetwarzanie danych osobowych, wcześniej przesłanej mailem.

A nadto następujące dokumenty:

3. Deklaracja udziału

4. Kwestionariusz osobowy

5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

6. Umowa uczestnictwa w projekcie

Komplet 6 uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do Koordynatora projektu Pani dr Magdaleny Osowickiej-Kondratowicz: Wydział Humanistyczny, ul. Obitza 1, pok. 263 (gabinet logopedyczny, II piętro) w dniu 25 stycznia 2022 r. , w godzinach 9:30 – 11:30. Osoby, które wcześniej brały udział w szkoleniach z projektu np. TRJ, BTE składają jedynie formularz zgłoszeniowy oraz umowę uczestnictwa.

Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych 6 dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce do udziału zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

 


 

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

UWAGA STUDENCI LOGOPEDII!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW (zaznaczono kolorem czerwonym)

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne szkolenie Integracja Sensoryczna I stopień pt.:

1)      „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Teoria Integracji Sensorycznej”. (40 godzin)

Terminy spotkań: 10-12.12.2021 r.  oraz 14-16.01.2022 r.

 

Szkolenia odbędą się w Olsztynie w siedzibie: SENSORIA TERAPIA CENTRUM INTEGRACJI SENSORYCZNEJ; UL. KNOSAŁY 7B/A; 10-015 OLSZTYN

w godzinach 8.00 – 14.00

W szkoleniach mogą brać udział wyłącznie studenci studiów II stopnia (magisterskich) kierunku LOGOPEDIA.

Szczegółowe informacje związane z tematyką szkoleń i program szkoleń znajdą Państwo tutaj.

 

Wypełnione dwa dokumenty rekrutacyjne:

 Formularz zgłoszeniowy

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Należy przesłać drogą mailową (skany lub zdjęcia) na adresszkolenialogopedia@uwm.edu.pl najpóźniej do końca dnia 26 listopada 2021 r. Zgłoszenia przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia zostanie opublikowana na stronie internetowej https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-humanistyczny/rekrutacja w dniu 29 listopada 2021 r.

Osoby przyjęte na szkolenie będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie, a mianowicie:

1. oryginału formularza zgłoszeniowego, wcześniej przesłanego mailem.

2.  oryginału zgody na przetwarzanie danych osobowych, wcześniej przesłanej mailem.

A nadto następujące dokumenty:

3. Deklaracja udziału

4. Kwestionariusz osobowy

5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

6. Umowa uczestnictwa w projekcie

Komplet 6 uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do Koordynatora projektu Pani dr Magdaleny Osowickiej-Kondratowicz: Wydział Humanistyczny, ul. Obitza 1, pok. 263 (gabinet logopedyczny, II piętro) w dniu 7 grudnia 2021 r. , w godzinach 8:30 – 11:30.

Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych 6 dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce do udziału zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 


 

UWAGA STUDENCI LOGOPEDII!

Ogłaszamy II nabór na nieodpłatne szkolenia:

1)      „Stosowanie Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE” (16 miejsc) -  20 listopada 2021r.

2)      „Stosowanie Testu Rozwoju językowego TRJ IBE” (16 miejsc) -  21 listopada 2021r.

 

Szkolenia odbędą się w Olsztynie w siedzibie Wydziału Humanistycznego, w Sali Posiedzeń Rady Wydziału (sala 107A, I piętro ) przy ul. Obitza 1

w godzinach 9.00 – 16.00

W szkoleniach mogą brać udział wyłącznie studenci studiów II stopnia (magisterskich) kierunku LOGOPEDIA.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia oraz egzemplarz testu na własność z uprawnieniami do prowadzenia badań.

Szczegółowe informacje związane z tematyką szkoleń i program szkoleń znajdą Państwo tutaj.

 

Wypełnione dwa dokumenty rekrutacyjne:

Należy przesłać drogą mailową (skany lub zdjęcia) na adresszkolenialogopedia@uwm.edu.pl najpóźniej do dnia 23 października 2021 r. Zgłoszenia przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie poczty mailowej ze zgłoszeniami i kwalifikacja kandydatów nastąpi dnia 24 października 2021 r. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia zostanie opublikowana na stronie internetowej https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-humanistyczny/rekrutacja w dniu 25 października 2021 r.

Osoby przyjęte na szkolenie będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie, a mianowicie:

1. oryginału formularza zgłoszeniowego, wcześniej przesłanego mailem.

2.  oryginału zgody na przetwarzanie danych osobowych, wcześniej przesłanej mailem.

A nadto następujące dokumenty:

3. Deklaracja udziału

4. Kwestionariusz osobowy

5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

6. Umowa uczestnictwa w projekcie

Komplet 6 uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do Koordynatora projektu Pani dr Magdaleny Osowickiej-Kondratowicz: Wydział Humanistyczny, ul. Obitza 1, pok. 263 (gabinet logopedyczny, II piętro) w dniu 27 października 2021 r. , w godzinach 9:30 – 13:30.

Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych 6 dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce do udziału zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

 

UWAGA STUDENCI LOGOPEDII!

 

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne szkolenia:

 

1)      „Stosowanie Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE” (16 miejsc) w dniu 16 października 2021r.

2)      „Stosowanie Testu Rozwoju językowego TRJ IBE” (16 miejsc) w dniu 17 października 2021r.

 

Szkolenia odbędą się w Olsztynie w siedzibie Wydziału Humanistycznego, w Sali Posiedzeń Rady Wydziału (sala 107A, I piętro) przy ul. Obitza 1

w godzinach 9.00 – 16.00

W szkoleniach mogą brać udział wyłącznie studenci studiów II stopnia (magisterskich) kierunku LOGOPEDIA.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia oraz egzemplarz testu na własność z uprawnieniami do prowadzenia badań.

Szczegółowe informacje związane z tematyką szkoleń i program szkoleń znajdą Państwo tutaj.

 

Wypełnione dwa dokumenty rekrutacyjne:

należy przesłać drogą mailową (skany lub zdjęcia) na adres szkolenialogopedia@uwm.edu.pl najpóźniej do dnia 2 października 2021 r. Zgłoszenia przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie poczty mailowej ze zgłoszeniami i kwalifikacja kandydatów nastąpi dnia 3 października 2021 r. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia zostanie opublikowana na stronie internetowej w dniu 4 października 2021 r.

Osoby przyjęte na szkolenie będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie, a mianowicie:

1. oryginału formularza zgłoszeniowego, wcześniej przesłanego mailem.

2.  oryginału zgody na przetwarzanie danych osobowych, wcześniej przesłanej mailem.

A nadto następujące dokumenty:

3. Deklaracja udziału

4. Kwestionariusz osobowy

5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

6. Umowa uczestnictwa w projekcie

Komplet 6 uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do Koordynatora projektu Pani dr Magdaleny Osowickiej-Kondratowicz: Wydział Humanistyczny, ul. Obitza 1, pok. 263 (gabinet logopedyczny 2 piętro) w dniu 6 października , w godzinach 9:30 – 13:30.

Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych 6 dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce do udziału zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.