Od października 2020 r. w ramach projektu "Program Rozwojowy UWM w Olsztynie" wznawia się realizację szkoleń

Szkolenia będą prowadzone z zachowaniem procedur ograniczających ryzyko zakażenia COVID – 19 podczas zajęć dydaktycznych, zgodnie ze wskazaniami określonymi w  Zarządzeniu nr 82/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku ze zm.


Warsztaty logopedyczne

Plan szkoleń realizowanych w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia kierunku Logopedia UWM w Olsztynie:

Tytuł szkolenia

Czas trwania szkolenia

terminy zajęć

Miejsce realizacji zajęć

Stosowanie Testu Rozwoju Językowego TRJ IBE

8 h

1 dzień szkoleniowy

Grupa 1: 17.10.2021

Grupa 2: 21.11.2021

Wydział Humanistyczny - Sala Posiedzeń Rady Wydziału (sala 107A, I piętro) przy ul. Obitza 1

(w godz. 9:00 - 16:00)

Stosowanie Baterii Testów Fonologicznych BTF IBE

8 h

1 dzień szkoleniowy

Grupa 1: 16.10.2021

Grupa 2: 20.11.2021

Wydział Humanistyczny - Sala Posiedzeń Rady Wydziału (sala 107A, I piętro) przy ul. Obitza 1

(w godz. 9:00 - 16:00)

Provider metody Neuroflow

16 h

2 dni szkoleniowe

Grupa 1:

21-22.05.2022

Grupa 2:

23-24.05.2022

Wydział Humanistyczny - Sala Posiedzeń Rady Wydziału (sala 107A, I piętro) przy ul. Obitza 1

Integracja sensoryczna I stopień „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Teoria integracji sensorycznej”

40 h

6 dni szkoleniowych

Grupa 1: 

10.12.2021- 16.01.2022

Grupa 2:

18.02.2022 - 13.03.2022

SENSORIA TERAPIA CENTRUM INTEGRACJI SENSORYCZNEJ; UL. KNOSAŁY 7B/A; 10-015 OLSZTYN

Metoda werbo-tonalna

16 h

2 dni szkoleniowe

Grupa 1:

2-3.04.2022

Grupa 2:

14-15.05.2022

Wydział Humanistyczny - Sala Posiedzeń Rady Wydziału (sala 107A, I piętro) przy ul. Obitza 1

Ocena funkcjonowania traktu ustno-twarzowego. Mioterapia

16 h

2 dni szkoleniowe

Grupa 1:

5-6.03.2022

Grupa 2:

19-20.03.2022

Wydział Humanistyczny - Sala Posiedzeń Rady Wydziału (sala 107A, I piętro) przy ul. Obitza 1

Stymulacja traktu ustno-twarzowego

16 h

2 dni szkoleniowe

Grupa 1:

23-24.04.2022

Grupa 2:

4-5.06.2022

Wydział Humanistyczny - Sala Posiedzeń Rady Wydziału (sala 107A, I piętro) przy ul. Obitza 1

 

Poszczególne terminy będą ustalane na bieżąco